Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, erfarenheter och kunskap om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Ständig utveckling i Skatteverket

När Skatteverket 2019 bestämde sig för att börja arbeta enligt Agerus-metoden var det för att myndigheten ville komma ifrån den stora, traditionella medarbetarundersökningen och i stället jobba lokalt ute i verksamheten med att skapa en hållbar prestationskultur.

Läs mer »

Historien om Reijmyre glasbruk

Vårt arbete med Agerus-metoden handlar om att ge människor ett större ansvar för sin egen arbetssituation. Därför måste dialogen om hur arbetet funkar tryckas allra längst ut i organisationen. Och där längst ut i organisationen ska vi leda med dialog i stället för att styra med instruktioner. På kort tid har arbetet enligt Agerus-metoden blivit en viktig del av vårt processystem.
Viktor Söderberg , VD, Reijmyre

Läs mer »

Uppdrag, förutsättningar och medarbetarskap i Helsingborgs stad

Ledarskap är ett begrepp som vi är vana vid att använda och som länge funnits i vår begreppsvärld. Traditionellt har vi byggt strukturer i våra organisationer utifrån olika nivåer av ledarskap. Idag behövs fortfarande ledarskap och strukturer samtidigt som vi ser att initiativ och beslut måste flyttas allt närmare verksamheten. I samband med det har betydelsen av medarbetarskapet kommit i centrum. I den här Bulletinen tittar vi närmare på begreppet och hur det kopplar till Agerus-metoden.

Läs mer »

Hemab – Att leda i förändring

Men för att kunna fortsätta leverera stabilt i en ny verklighet måste vi förbereda oss för det. Därför är det viktigt att få ett engagemang i hela organisationen och en vilja att vara med och påverka utvecklingen. Det är här Agerus kommer in i bilden med konceptet om en hållbar prestationskultur.
– Lena af Geijerstam Unger, VD, Hemab

Läs mer »

Värmekameror med uppdraget, förutsättningarna och prestationen i fokus

”Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Många gånger möts vi av chefer som säger att de inte har tid med att mäta. Då påpekar jag alltid att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.” 
– Joakim Pedersen, HR Business Partner, FLIR Systems

Läs mer »

Struktur, kultur och ledarskap för en trygg och effektiv organisation

– Sedan vi började vår resa har vi stärkt både tilliten och transparensen i organisationen. När människor känner att det inte finns någon dold agenda och börjar lita på varandra frigörs en väldig kraft i organisationen. Arbetet med den interna kulturen stödjer därmed affärsmålen på ett avgörande sätt.
– Mats Jakobsson, VD, SSG.

Läs mer »

Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till en resultatdriven och respektfull kultur i Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”
– Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement, Metso Outotec

Läs mer »

Quintus Technologies – Prestationsutveckling i en global miljö

”Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.”

Pamela Ernlund, global HR-partner

Läs mer »

Så ska SSG bli Sveriges bästa arbetsplats

”På SSG har vi verkligen fastnat för tankarna om en hållbar prestationskultur. Det är ett synsätt och metod som fått allt starkare fäste hos chefer och medarbetare. Jag tror mycket av det beror på den koppling som metoden har till forskningen, som redan vet vilka grundläggande förutsättningar och mänskliga basbehov som driver motivation och engagemang i arbetet. Den är också mycket enkel att ta till sig.”
Malin Lundgren, HR-chef

Läs mer »

Att göra saker pratbara i Knivsta kommun

”Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är.

Med Agerus blir arbetet transparent. Alla ser allt och allt är öppet. Det gör att vi kan prata om saker som påverkar både människor och organisation.”

Marie Sohlberg, HR-chef

Läs mer »

Digitalisering och dialog – vägen till ett nytt kundmöte för SJ

”Ett av våra viktigaste nyckeltal i sammanhanget är nöjd-kund-index (NKI) och där har arbetet med Agerus-metoden haft en direkt och positiv påverkan. Den dialog som uppstått med hjälp av Agerus har involverat och engagerat vår personal på ett sätt som definitivt har smittat av sig på kundupplevelsen.”

Henrik Månsson, Head of HR Strategy

Läs mer »

Ledarskap på Systembolaget

”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Tobias Frohm, Direktör E-handel

Läs mer »

Så här blev Systembolaget vinnare inom kundnöjdhet

Agerus verktyg stödjer Systembolagets arbete med att identifiera förbättringsområden och systematisera arbetet framåt. Dessutom får de direkt återkoppling, vilket i princip ger dem möjlighet att göra en mätning ena dagen för att dagen därpå analysera resultatet och gemensamt ta fram handlingsplaner, vilket matchar deras syn på ledarskap: ”Systembolaget utvecklar verksamheten via sina medarbetare.”

Läs mer »

Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till en resultatdriven och respektfull kultur i Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”
– Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement, Metso Outotec

Läs mer »

Quintus Technologies – Prestationsutveckling i en global miljö

”Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.”

Pamela Ernlund, global HR-partner

Läs mer »

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Blogg: AI i all ära – men vi tror fortfarande på dialogen

Ursäkta, men på Agerus tycker vi fortfarande att människor och samtal mellan människor är viktigt. Den här våren har den ståndpunkten känts som en ganska ensam röst i öknen. Allt har handlat om hur förändringsarbete och verksamhetsutveckling ska kunna drivas och stöttas med hjälp av AI och där Chat GPT har blivit någon form av mirakelmedicin.

Läs mer »