star-icon

Case

Ständig utveckling i Skatteverket

När Skatteverket 2019 bestämde sig för att börja arbeta enligt Agerus-metoden var det för att myndigheten ville komma ifrån den stora, traditionella medarbetarundersökningen och i stället jobba lokalt ute i verksamheten med att skapa en hållbar prestationskultur. Myndigheten har sedan introduktionen utvecklat sitt sätt att jobba med metoden ytterligare och inkluderar numera även arbetet med de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfrågorna i processen. Ett upplägg som 2022 fick Arbetsmiljöverkets godkännande för hur det arbetet ska bedrivas.

Att Skatteverket utvecklat sitt sätt att arbeta med Agerus-metoden förvånar inte. Redan från början var man nytänkande och såg möjliga kopplingar till arbetet med arbetsmiljön.

– Hos oss äger varje grupp sitt resultat och jobbar med det utifrån sina förutsättningar, berättar Maria Andrén som är HR-strateg och ansvarig för Agerus-mätningarna på myndigheten. Tidigt började vi också titta på om vi kunde förtydliga kopplingen till arbetsmiljöarbetet eftersom vi kände igen så mycket från OSA-föreskrifterna i Agerus-metoden.

Godkänt av Arbetsmiljöverket

– Nu har vi lagt till OSA-frågor och förstärkt vår egen process. Vi kan därför säga att mätningen är både vår nya typ av medarbetarundersökning och vår psykosociala undersökning. Den stora vinsten är att det underlättar för chefer och medarbetare att jobba i en och samma process. Med det kan vi verkligen skapa förutsättningar för ett produktivt och bra arbetsliv.

– Vi har efter den här förändringen haft Arbetsmiljöverket här på ett flertal inspektioner som kontrollerat och godkänt hur vi jobbar med arbetsmiljön. Så vi har fått en kvalitetsstämpel på det området!

 

Stöd från skyddsombuden

Arbetssättet utvecklades i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

– Vi har hittat något vi är nöjda med både som arbetsgivare och hos våra skyddsombud. Stödet från skyddsombuden är en stor hjälp i sammanhanget för att detta ska nå ut och användas på ett bra sätt.

Ytterligare en sak som utvecklats under arbetets gång på Skatteverket är att mätningarna numera sammanställs på övergripande avdelningsnivå utan att de enskilda gruppernas resultat framgår.

– Tanken med det är att ledningsgrupper och arbetsmiljögrupper ska kunna bidra med att skapa de rätta organisatoriska förutsättningarna för våra grupper i frågor som de inte kan påverka lokalt, säger Maria Andrén.

 – Det känns väldigt bra att vi kan jobba med balansen mellan individ, grupp och organisationsnivå. Har man t ex hög arbetsbelastning i en grupp så blir det en dialog både i gruppen och med individerna samt att det aggregeras rapporter så att vi övergripande kan stötta i frågan. Vi kan också se om det är likadant i flera grupper och då förändra hur man t ex jobbar med planering och teknikstöd.

 

- Vi tränar våra chefer på att bli duktiga att ha dialog med sina medarbetare individuellt och med grupper. När vi började arbeta enligt Agerus-metoden var det många som hade en väldigt bra dialog, men inte så många som dokumenterat vad de kom fram till. Ska vi kunna säga att detta även är vår psykosociala skyddsrond så håller det inte riktigt måttet. Därför har vi byggt på i de delarna och gjort dokumentationen till en viktigare del i vår process.

Uppskattat och nöjda chefer

Hur har då arbetet enligt Agerus-metoden landat i verksamheten?

– Arbetssättet är uppskattat. Men att få i gång bra dialoger ute i verksamheten kan ta lite tid. Och att lära hur man ska jobba med metod och resultat kan ta några mätomgångar, konstaterar Maria Andrén.

Vad säger då cheferna efter att ha jobbat några år enligt Agerus-metoden?

– De är nöjda med att vi fortsätter använda en metod som man lärt känna. Att vi nu kopplat på arbetsmiljöfrågorna är man också nöjd med. Det skapar en tydlighet kring frågorna. Som chef och ansvarig för arbetsmiljön behöver man inte längre undra över om man har levt upp till kraven eller borde göra något mer.

Rimmar med värdegrunden

– Vi har hittat ett sätt att jobba med Agerus-metoden som rimmar bra med våra värdeord lyhörda, tänka nytt och ta ansvar. Och det är ju precis vad man gör när man jobbar med sitt resultat och går från ord till handling med att utveckla och förbättra, konstaterar Maria Andrén.

Maria André har utvecklat ett eget förhållningssätt till arbetet med Agerus-metoden.

– Jag jobbar mycket med att vi ska stanna upp, reflektera och jobba med den sammanfattande bilden av våra resultat. Det är så lätt att fastna i detaljerna när man sitter med siffror, när vi i stället behöver titta på det övergripande för att kunna utveckla verksamheten.

Dialogen central

På Skatteverket är dialogen central för all typ av verksamhetsutveckling. Dialogen är också själva kärnan i Agerus-metoden.

– Vi tränar våra chefer på att bli duktiga att ha dialog med sina medarbetare individuellt och med grupper. När vi började arbeta enligt Agerus-metoden var det många som hade en väldigt bra dialog, men inte så många som dokumenterat vad de kom fram till. Ska vi kunna säga att detta även är vår psykosociala skyddsrond så håller det inte riktigt måttet. Därför har vi byggt på i de delarna och gjort dokumentationen till en viktigare del i vår process.

Tittar framåt

Skatteverket har precis gjort en ny upphandling för att kunna fortsätta jobba enligt Agerus-metoden. Vad vill man göra ännu bättre framåt?

– Vi kan bli ännu bättre på dialogen om uppdraget och sedan kopplingen till det då man svarar på frågorna. Vi funderar också på att introducera möjligheten att lägga till ”årets frågor” som kan kopplas till metoden. Det blir något nytt som gör att man kvicknar till samtidigt som det ger upplevelsen av en röd tråd.

Nyhet: förbeställ boken Verksamhetsskap

Baserat på flera decenniers forskning introduceras nu ett nytt begrepp: verksamhetsskap. Vad händer när vi ser bortom roller och hierarkier och istället sätter uppdraget och dialogen i centrum? Hur kan uppdraget bli något som skapar meningsfullhet, känsla av tillhörighet och riktning? Vilka krafter kan frigörs då?

Bakom boken står forskarna Pär Pettersson och Ulf Ericsson forskare inom arbetslivsforskning vid Högskolan Kristianstad tillsammans med Agerus. 

Klicka på knappen nedan för mer info och förbeställning av boken.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill ni veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta er verksamhet så är ni välkomna att höra av er till oss!

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kopplad till Agerus-metoden?

Beställ då boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).

Du kan också välja att beställda den via någon av våra återförsäljare Adlibris, Akademibokhandeln eller Bokus.