star-icon

Case

Dialog, engagemang och förbättringar
– historien om Reijmyre glasbruk

På Reijmyre glasbruk upplevde medarbetarna att de inte kunde påverka sin arbetssituation vilket påverkade både motivationen och rörelseresultatet. Ledningen beslöt därför att introducera nya arbetssätt för att ersätta hierarkiska strukturer med ett ökat engagemang hos medarbetarna. Vägen dit handlade om att ge medarbetarna större inflytande över den egna arbetssituationen. Som stöd i det arbetet valde Reijmyre att jobba enligt Agerus-metoden.

Reijmyre glasbruk är ett litet och exklusivt glasbruk i Östergötland där man blåst glas i närapå 200 år. Hantverkskunnandet är något man slår vakt om och är väldigt stolt över. Under 2021 trädde Viktor Söderberg in i verksamheten som ny huvudägare och VD.

– Vi hade då en situation där medarbetarna inte kände att de kunde påverka sin egen arbetssituation i tillräcklig utsträckning vilket också ledde till att de hade svårt att själva värdera sin tid och prioritera, berättar Viktor Söderberg. Det här var inte alls bra för motivationen och påverkade resultatet. Allt som sänker takten eller orsakar fel i en liten, produktionsinriktad verksamhet blir väldigt kostsamt.
I verksamheten jobbar 20 personer varav hälften finns i glasblåsningen och de andra tio fördelar sig jämt mellan efterbearbetningen och administration. All verksamhet bedrivs på orten Rejmyre med undantag för ett försäljningskontor i Stockholm.

Stöd för verksamhetsutveckling

– När jag kom in började jag med att gå runt och prata med alla i verksamheten, fortsätter Viktor Söderberg. Det visade sig snabbt att här fanns saker som väckte irritation för att det inte fungerade som medarbetarna hade rätt att förvänta sig. Samtidigt kände jag att det var saker som skulle vara ganska lätta att ändra på. Det var jag då jag började fundera på att introducera någon form av stöd för verksamhetsutveckling. Valet föll på Agerus-metoden som jag kände till sedan tidigare.


Introduktionen har skett steg-för-steg enligt en ny Agerus-lösning som kallas Agerus Flow. Idén med Agerus Flow är att mindre företag på ett enkelt sätt och begränsad budget ska kunna arbeta med ett vetenskapligt baserat verktyg för att utveckla verksamheten.
– Arbete med Agerus-metoden har så här långt tagits emot väldigt väl i verksamheten. Ett symboliskt viktigt exempel är hur våra medarbetare nu engagerar sig i sin arbetssituation genom att föreslå förbättringar. Det är ny sorts kultur som vi inte haft tidigare, berättar Viktor Söderberg.

- Vårt arbete med Agerus-metoden handlar om att ge människor ett större ansvar för sin egen arbetssituation. Därför måste dialogen om hur arbetet funkar tryckas allra längst ut i organisationen. Och där längst ut i organisationen ska vi leda med dialog i stället för att styra med instruktioner. På kort tid har arbetet enligt Agerus-metoden blivit en viktig del av vårt processystem.

Leda med dialog

Med Agerus Flow samlas förbättringsförslag inom relevanta områden smidigt via mobiltelefonen eller dator. På så sätt kan det man behöver prata om för att bli ännu bättre på fångas upp både snabbt och enkelt.

– Vårt arbete med Agerus-metoden handlar om att ge människor ett större ansvar för sin egen arbetssituation. Därför måste dialogen om hur arbetet funkar tryckas allra längst ut i organisationen. Och där längst ut i organisationen ska vi leda med dialog i stället för att styra med instruktioner. På kort tid har arbetet enligt Agerus-metoden blivit en viktig del av vårt processystem.

Har introduktionen av Agerus-metoden bara varit guld och gröna skogar?

– Nej inte alldeles, svarar Viktor Söderberg. Eftersom det här är ett nytt sätt att jobba med lite nya roller för chefen och medarbetaren så har det inte varit alldeles smärtfritt. Till del har det handlat om att utifrån begränsad kunskap kunna introducera ett nytt arbetssätt. Den e-utbildning som Agerus stöttar med har varit ett bra och konkret stöd i sammanhanget.

– En annan del i implementeringen har handlat om att det är generellt sett svårare att få i gång dialoger kring verksamhetsutveckling i mindre organisationer jämfört med större. Men när man väl får i gång diskussionen då är den lilla organisationen fantastisk att vara i eftersom det är nära mellan tanke och beslut samtidigt som alla snabbt kan se resultatet av det som bestäms.

Enkelt för användarna

Agerus-metoden bygger på modern arbetslivsforskning och utnyttjandet av modern teknik. Samtidigt ska användarna uppleva det som enkelt och inte behöva ha särskild system- eller teknikkunskap. I Reijmyre har hela dialogen med cheferna och medarbetarna kring metoden och mätningarna skötts med hjälp av sms och mail.
– Datormognaden inom organisationen varierar väldigt på grund av ålder och befattning, men det har fungerat fantastiskt bra då kommunikationen har skett med sms och medarbetarnas vanliga smartphone. Det ger oss en hög svarsfrekvens i mätningarna och visar samtidigt på att det finns både ett förtroende och en nyfikenhet på Agerus-metoden, avslutar Viktor Söderberg.

Kostnadsfritt Webinar torsdag

den 20 april kl. 13-14

I vår ger vi på Agerus ut boken om Verksamhetsskap. Det uppmärksammar vi med att bjuda in till ett webinar med bokens författare. Boken är skriven av Agerus-grundaren, forskare och biträdande professor Pär Pettersson och hans forskarkollega professor Ulf Ericsson. Båda är verksamma vid Högskolan i Kristianstad.

Klicka på knappen nedan för mer info och anmälan.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill ni veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta er verksamhet så är ni välkomna att höra av er till oss!