star-icon

Case

Quintus Technologies – Prestationsutveckling i en global miljö

Quintus är ett högteknologiskt tillverkningsföretag med kunder och verksamhet över hela världen. Att växa och utveckla företaget måste ske på ett sätt som fungerar bra i alla olika sammanhang och kulturer. Utöver Sverige har Quintus egen verksamhet i både USA och Kina som är två viktiga marknader. I många andra marknader har man närvaro via agenter och återförsäljare.

Quintus Technologies är världsledande tillverkare av högtryckspressar. Bland kunderna återfinns både flygplansfabrikanter och biltillverkare. Flera av dem är stora och välkända varumärken som Boeing och Rolls-Royce, men här ryms också små, familjeägda företag. Företaget har sitt ursprung i gamla ASEA, men ägs idag av den stora, japanska stålkoncernen Kobe.

Vi har jobbat tillsammans med Agerus sedan 2013 för att med deras metod utveckla vår verksamhet och stärka organisationens prestationsförmåga.​

Snabba teknikskiften och den geografiska spridningen är en del av den verklighet som man måste kunna hantera på bästa sätt konstaterar Pamela Ernlund.

– Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.

– Ett extra plus med Agerus är att deras digitala plattform befriat oss från allt pappersarbete och dokumenthantering som vi tidigare hade kring många av dessa HR-frågor, lägger Pamela till.

Vi har jobbat tillsammans med Agerus sedan 2013 för att med deras metod utveckla vår verksamhet och stärka organisationens prestationsförmåga.

Jobbar aktivt med resultatet

I Quintus mäter man förutsättningarna för prestation en gång om året. Därutöver kan cheferna göra lokala mätningar. En av framgångsfaktorerna för Agerus-metoden i Quintus tror Pamela är hur man jobbar med resultatet:

– Alla chefer jobbar aktivt med sina grupper kring det mätningen berättar för oss. I verktyget finns också en aktivitetshanterare som gör att de förbättringar som grupperna kommer överens om blir ordentligt dokumenterade och följs upp. Sammantaget känner våra medarbetare att Agerus-metoden gör skillnad och det skapar engagemang för vårt sätt att arbeta med de här frågorna.

På Quintus jobbar man med alla komponenter i Agerus-metoden vilket innefattar alltifrån att sätta tydliga mål till att både undersöka och säkra att rätt förutsättningar finns på plats för att prestera och må bra.

– Sedan tre år tillbaka använder vi metoden för att tydliggöra uppdraget för alla medarbetare i verksamheten och har den också som bas för våra utvecklingssamtal. På så sätt har vi tagit till oss idén om tydliga uppdrag och rätt förutsättningar fullt ut, säger Pamela Ernlund. Hur man gör det här beror sedan på de lokala förutsättningarna och den flexibiliteten är en verklig fördel.

Bilden av ett flexibelt system som kan anpassas till lokala omständigheter bekräftas i samtal med Quintus-chefer i både USA och Kina.

Sätta egna mål och växa i USA

På Quintus amerikanska kontor ligger fokus på försäljning och service. Keenan Drenning är chef för en grupp på drygt 20 människor som jobbar med allt från reservdelar till eftermarknad och service.

– Agerus-metoden har gett mig och mitt team tydlig inriktning vad gäller både mål och det beteende som behövs för att komma dit, berättar Keenan. I mina team har man typiskt sett tre-fyra ansvarsområden per person och ett övergripande mål, t ex ett försäljningsmål. Jag vill ge mitt team tydliga mål och få dem förstå mina förväntningar.

Hur fungerar då Agerus-metoden i en amerikansk miljö?

– Jag lägger mycket tid på att sätta mål och säkra rätt förutsättningar. Mina medarbetare uppmanas också att sätta mål för sig själva. Det kan handla om att stärka kompetensen för den roll de har idag eller för att komma vidare till en högre befattning. I det sammanhanget är dialogen mellan mig och mina medarbetare viktig. Min roll som ledare är att hjälpa andra nå sina mål.

Keenans ansträngningar är något som uppskattas i hans team.

– Mitt team tar det också seriöst och uppskattar den information och guidning som finns i systemet. Det sätt som vi jobbar med stöd av Agerus hjälper människor sätta mål och växa.

En miljö där alla vill prestera i Kina

På Quintus kontor i Shanghai jobbar 12 personer – halva styrkan är säljare, den andra gruppen jobbar med eftermarknad, service och reservdelar. Alla i verksamheten förutom två är lokalanställda.

– Jag vill leda i en miljö där alla kan och vill prestera bra och vara glada då de går till jobbet. Och då handlar det mycket om att bekräfta andra människor och få dem att känna sig behövda, säger Klas Rehnberg som är chef för verksamheten i Kina.

För Klas Rehnberg är tydlighet och uppföljning viktigt.

– Jag jobbar mycket med målstyrning och löpande uppföljning och har tidigare använt andra system för det. Skillnaden med Agerus är att medarbetarna själva är aktiva i processen och föreslår mål som vi sedan gemensamt kommer överens om. I den dialogen är det viktigt att medarbetarna förstår vad som efterfrågas och känner att mandatet finns på plats.

Ett lyssnande ledarskap

I Kina är man generellt väldigt resultatfokuserad. Pengar är viktigt och känner man att den egna arbetsinsatsen betalar sig så är man otroligt driven. Agerus är bra i det här sammanhanget med sin tydliga koppling mellan uppdrag och prestation menar Klas Rehnberg.

– Samtidigt tror jag man gillar vad metoden står för då den innebär ett respektfullt och lyssnande ledarskap som är mindre auktoritärt. Att bli sedd och uppmärksammad för det jag gör slår oftast högre än det som står i lönekuvertet.