light-bulb-icon

Bulletin

Konsten att locka och behålla duktiga medarbetare

Hur gör man för att locka och behålla duktiga medarbetare? Att frågan är viktig vet vi eftersom kampen om de bästa talangerna hela tiden intensifieras samtidigt som det kostar både tid och pengar att ersätta medarbetare som lämnar verksamheten. På Agerus kan vi ge svar på frågan utifrån den forskning som ligger bakom vår metod och några aktuella studier som stärker våra teorier.

Skapa goda förutsättningar

Ett första steg är att börja med det mest självklara, dvs arbetsuppgifterna. Forskningen från Stockholms universitet som Agerus-metoden bygger på visar tydligt att när vi människor känner att vi kan prestera bra i vårt arbete så mår vi också bra. Det handlar om grundläggande fysiologi där forskarna fann att när någon gjort en arbetsprestation som känns bra så sätts en process i gång där ett antal hormoner frigörs som har hälsofrämjande effekt. Genom att skapa goda förutsättningar för prestation blir alltså själva arbetet grunden för en attraktiv arbetsplats där människor känner att de kan prestera, må bra och vill vara kvar. Det här förutsätter ett öppet dialogklimat med en kultur och processer för kommunikation där man öppet och ärligt talar om det som är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Därför är dialogen själva kärnan i Agerus-metoden.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Uppfyll grundläggande basbehov

För att människor ska vilja vara kvar i en verksamhet måste även vissa grundläggande, mänskliga basbehov vara uppfyllda. Blir dessa inte tillgodosedda urholkas lusten och drivkraften i vårt arbete. Alldeles färsk forskning som presenterades i boken om verksamhetsskap utgiven av oss på Agerus våren 2023 pekar för det första på betydelsen av att vi tillsammans med andra får tillhöra och bidra i ett socialt sammanhang. Därtill måste vi människor känna oss bekräftade utifrån det vi gör och den vi är. Slutligen handlar det om i vilken grad vi känner att vi har en god utveckling kopplat till arbetet där vi kan växa både professionellt och som människor.

Betydelsen av personlig utveckling

Apropå utveckling presenterade utbildningsföretaget GoodHabitz nyligen en undersökning som befäster betydelsen av utveckling för att vi ska trivas och vilja stanna kvar på vår nuvarande arbetsplats. Kort sammanfattat visade undersökningen att utveckling är fundamentalt för att både vilja stanna kvar, trivas och fortsätta utvecklas i sitt jobb. 62 procent av respondenterna uppgav att bristen på personlig utveckling är skäl att söka nytt jobb. Den siffran steg ytterligare kopplat till arbetsglädje där 68 procent menade att möjligheten till personlig utveckling i jobbet är viktig eller mycket viktig för att känna arbetsglädje. Och hela 80 procent skulle vara mer nöjda med sin tjänst om de hade bättre möjligheter till personlig utveckling.

Beställ boken:
”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Uppfyllda basbehov stärker eNPS

En av våra kunder har specialstuderat sitt eNPS-resultat och upptäckte en stark koppling mellan det resultatet och hur väl medarbetarna upplevde att deras mänskliga basbehov var tillgodosedda. (I en eNPS-mätning – Employee Net Promotor Score  – får medarbetarna svara på om de skulle rekommendera familj och vänner att söka jobb där man själv är anställd.) Den aktuella studien visade samtidigt att de delar av organisationen som hade låga värden avseende de mänskliga basbehoven också hade högre personalomsättning än den övriga organisationen. Egentligen är det här inte så konstigt. Att få känna tillhörighet och att vi bidrar samtidigt som vi bekräftas och utvecklas är som sagt grundläggande för alla människor. Känner vi att allt det finns på plats så mår vi bra, jobbar kvar och vågar utgå från att våra vänner också skulle trivas på vår arbetsplats.

Slutsatsen får bli att om människor har goda förutsättningar att klara av sitt jobb och känner att deras mänskliga basbehov är uppfyllda så skulle vi inte behöva känna oro över att medarbetare kanske slutar. Dessutom visar eNPS-studien att vår rekrytering av nya, duktiga medarbetare skulle underlättas. Tänkvärt.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kopplad till Agerus-metoden? Beställ då  boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).