En forsknings­baserad metod för att skapa hållbara prestations­kulturer

Med Agerus-metoden byggs en kultur som präglas av människor med meningsfulla uppdrag – och förutsättningarna att utföra dem. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och effektiva verksamheter. Det kallar vi för en hållbar prestationskultur.

1. Uppdrag

Kärnan för att prestera är uppdraget. En gemensam förståelse för vad man ska göra, hur det ska utföras och varför är avgörande för ens känsla av mening och möjlighet att prestera.

2. Förutsättningar

Med rätt förutsättningar är inget uppdrag för stort. Vår forskning har identifierat vilka förutsättningar som behövs för att människan ska prestera på bästa möjliga vis.

3. Dialog & Balans

Genom en löpande dialog och kalibrering skapas en balans mellan uppdraget och förutsättningarna att utföra det.

4. Prestation & Hälsa

Med balans mellan uppdraget och förutsättningarna kan vi prestera och göra ett bra jobb. Prestation är avgörande för människans hälsa och företagets lönsamhet.

Agerus Synsätt​

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Starka varumärken byggs inifrån.

En kedjereaktion av positiva effekter

Från forskning och kundprojekt vet vi att när de viktigaste faktorerna för prestation stärks så leder det till flera positiva effekter som:

En metod för välmående människor och företag

Agerus-metoden går ut på att samla människor kring ett gemensamt syfte och mål; ett uppdrag. Med en tydlig bild om vad gruppen ska uträtta skapar man med Agerus-metoden förutsättningarna som behövs för att lyckas. Tillämpningen sker genom dialog och vardagliga kalibreringar.

Uppdraget frigör kraften

Genom uppdraget kan människan få utlopp för ett av sina mest grundläggande behov: att få bidra och prestera i ett socialt sammanhang. När människan känner tydlighet och också meningsfullhet kopplat till vad, hur och varför något ska göras frigörs en enorm kraft.

Situationer ”laddade” med goda förutsättningar

Med Agerus-metoden ”laddar” grupper sina arbetssituationer med de förutsättningar som behövs för att prestera och utföra sina uppdrag.

Dialog & balans

Dialog är det främsta verktyget för att skapa balans mellan uppdraget och förutsättningarna att utföra det. Ju bättre balans desto bättre presterar – och mår – individen.

Agerus System™

Tillsammans med forskarna bakom vår metod har Agerus System utvecklats. Det är en kraftfull plattform för att systematiskt skapa, och långsiktigt behålla, hållbara prestationskulturer.

Agerus System™

Tillsammans med forskarna bakom vår metod har Agerus System utvecklats. Det är en kraftfull plattform för att systematiskt skapa, och långsiktigt behålla, hållbara prestationskulturer.

Läs mer om faktorerna bakom goda prestationer!

Ladda ner White Paper genom att fylla i din mailadress.

Bättre prestation

Från vår forskning vet vi vilka faktorer som är avgörande för att kunna prestera. Med vår metod stärks faktorerna och prestationen förbättras.

Högre välmående

När människan presterar skapas lust och välbefinnande. Får människan dessutom utlopp för sina behov att bidra i ett social sammanhang mår man ännu bättre.

Nöjdare kunder

Agerus metod leder till människor som gör riktigt bra jobb och dessutom mår bra – det älskar kunder. Agerus korrelation med NKI är hela 71 %.

Bättre lönsamhet

Vår metod involverar människor och stärker samarbete. Ökad produktivitet, gruppeffektivitet och lönsamhet är några av effekterna.

Lägre sjuktal

Från vår grundforskning och korrelationsanalyser står det klart att Agerus-metoden minskar sjuktalen och får människor att må bättre.

Rekommenderad arbetsplats

Med en hållbar prestationskultur skapas en arbetsplats att längta till. Där människor stannar kvar och gladeligen rekommenderar till andra.

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!

Forskningen som underlättar prestation

Vår forskning visar att när man kan prestera och känna att man gör ett bra jobb, ja, då händer något fantastisk. Människan mår bättre, verksamheten blir effektivare och arbetsgivaren mer attraktiv. Med forskningen vet vi vilka faktorer som behövs för att prestera. Ta reda på det du också.

Presterande medarbetare är nöjdare och friskare medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men ledande arbetslivsforskning menar att det snarare är så att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Forskningen visar också att vi mår bra när vi gör ett bra jobb och når våra mål. Om vi däremot inte klarar av våra uppgifter känner vi frustration, olust, vi mår sämre och riskerar att bli sjuka. När vi fokuserar på prestation genom att stärka de faktorer som möjliggör goda arbetsinsatser, får vi på köpet medarbetare som både är nöjda och mår bra.

Prestation kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

Agerus Synsätt

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Det är viktigt att människorna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

Alla människor är olika och tolkar sin situation olika. Dynamiken människor emellan och mångfalden av tankar och sätt att se på en situation driver utvecklingen framåt. Därför måste man se till att en konstruktiv dialog ständigt pågar om arbetet och förutsättningarna för arbetsprestationen.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

I en modern organisation krävs att medarbetarna har en hög grad av självgående eller självledarskap. Detta kräver framförallt god förståelse för arbetsuppdraget och goda förutsättningar att utföra det.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Det är alltid lättare att ändra på en situation än att ändra på människorna i situationen.

Starka varumärken byggs inifrån.

Kunskapsbloggen

Bulletin: Nyckeln till lyckat hybridarbete

Det pågår en intensiv debatt om hybridarbete där olika synsätt ställts mot varandra. Förespråkarna ser hybridarbete som en naturlig anpassning till både tiden och människors preferenser. I den andra ringhörnan står de som oroas över att såväl företagskulturer som produktivitet blir lidande av att arbetet inte utförs på en gemensam arbetsplats.

Läs mer »

Bulletin: Att hålla ett nyårslöfte – en checklista

Forskning från Stockholms universitet visar att bara hälften av alla nyårslöften överlever ett helt år. Siffror från en amerikansk studie är ännu dystrare då bara 20 procent av personerna som avgav ett nyårslöfte levde enligt det efter ett år. Vi på Agerus är inte mer än människor och har flera gånger medverkat till de dystra siffrorna. Det är helt enkelt lättare att lova än att genomföra.

Läs mer »