Plattform och tjänster för hållbara prestations­kulturer

Långsiktigt hållbara prestationer skapas genom dialog om uppdrag och förut­sättningar. 

Agerus metod, plattform och tjänster hjälper dig att utveckla och systematisera en hållbar prestations­kultur.

Inbjudan till frukostseminarium

Ledarskapet beskrivs ofta som nyckeln till framgång i en organisation. Nu är det dags att vrida på det perspektivet och i stället utgå från verksamhetens behov med ett fokus på uppdraget och vardagliga förbättringar.
Välkommen att lära dig mer om effekterna av verksamhetsskap, och vad de kan innebära för dig genom att delta på vårt frukostseminarium torsdagen den 26 oktober kl.08:00-09:00. Anmäl dig genom att klicka nedan.

71 % av NKI

71 % av kundnöjdhet (NKI) förklaras av Agerus prestationsindex.

36 % av hälsan

Agerus metod för utveckling påverkar 36 % av hälsan och 25 % av faktisk sjukfrånvaro.

+ 23 % prestation

Kunder förbättrar sina prestationsindex med 23 % efter att använt vår plattform.

Kundberättelser

Med förbättrade prestationer ökar effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten, det säger sig självt. Men det stärker även engagemanget, hälsan och det egna varumärket. Det säger vår forskning. Och våra kunder bekräftar det:

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!