Webinar torsdag 19 maj klockan 13-14 

Utifrån temat ägarskap för ökat självledarskap diskuterar vi erfarenheterna av att jobba med medarbetarkonton som ett sätt utveckla självledarskapet i en organisation. Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar.

Kundberättelser

Med förbättrade prestationer ökar effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten, det säger sig självt. Men det stärker även engagemanget, hälsan och det egna varumärket. Det säger vår forskning. Och våra kunder bekräftar det:

Systembolaget

”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Tobias Frohm, Direktör E-handel

Läs mer

Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”

Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement

Läs mer

Flir Systems

”Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Jag brukar alltid påpeka till chefer att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.”

– Joakim Pedersen, HR Business Partner

Läs mer

Akademiska hus

”Ett viktigt mål för oss är att ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Dit når vi genom att ge människor rätt förutsättningar. Det är också stommen i Agerus-metoden. I grunden finns en stark tilltro till att människor kan tänka själva och att de allra flesta verkligen vill göra ett bra jobb.”

Marie Hallander-Larsson, HR-direktör

Läs mer

Quintus Technologies

”Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.” Pamela Ernlund, global HR-partner Läs mer

Skatteverket

”Klassiska mätningar följer en organisationsstruktur. Vi jobbar alltmer agilt, teambaserat och tvärfunktionellt. Dialogen om en hållbar prestation kan användas i de tillfälliga grupper och projekt utanför linjeorganisationen där människor befinner sig och hjälpa till att tydliggöra vad gruppens uppdrag är.”

Daniela Eriksson, HR-direktör

Läs mer

Kundberättelser

Med förbättrade prestationer ökar effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten, det säger sig självt. Men det stärker även engagemanget, hälsan och det egna varumärket. Det säger vår forskning. Och våra kunder bekräftar det:

Systembolaget

”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”
Tobias Frohm, Direktör E-handel
Läs mer

Skatteverket

”Klassiska mätningar följer en organisationsstruktur. Vi jobbar alltmer agilt, teambaserat och tvärfunktionellt. Dialogen om en hållbar prestation kan användas i de tillfälliga grupper och projekt utanför linjeorganisationen där människor befinner sig och hjälpa till att tydliggöra vad gruppens uppdrag är.”
Daniela Eriksson, HR-direktör
Läs mer

Flir Systems

”Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Jag brukar alltid påpeka till chefer att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.”
Joakim Pedersen, HR Business Partner
Läs mer

Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”
Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement
Läs mer

Akademiska hus

”Ett viktigt mål för oss är att ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Dit når vi genom att ge människor rätt förutsättningar. Det är också stommen i Agerus-metoden. I grunden finns en stark tilltro till att människor kan tänka själva och att de allra flesta verkligen vill göra ett bra jobb.”
Marie Hallander-Larsson, HR-direktör
Läs mer

Quintus Technologies

”Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.”
Pamela Ernlund, global HR-partner
Läs mer

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

 

Plattform och tjänster för hållbara prestations­kulturer

Långsiktigt hållbara prestationer skapas genom dialog om uppdrag och förut­sättningar. 

Agerus metod, plattform och tjänster hjälper dig att utveckla och systematisera en hållbar prestations­kultur.

Inbjudan till frukostseminarium

Ledarskapet beskrivs ofta som nyckeln till framgång i en organisation. Nu är det dags att vrida på det perspektivet och i stället utgå från verksamhetens behov med ett fokus på uppdraget och vardagliga förbättringar.
Välkommen att lära dig mer om effekterna av verksamhetsskap, och vad de kan innebära för dig genom att delta på vårt frukostseminarium torsdagen den 26 oktober kl.08:00-09:00. Anmäl dig genom att klicka nedan.

Beställ boken Verksamhets­skap

Verksamhetsutveckling och förändringsarbete står ständigt högt upp på agendan. I fokus för genomförandet placeras oftast ledarskapet, vilket ses som nyckeln till framgång. Den här boken vill vrida perspektivet och belysa den lokala ansatsen, där utgångspunkten är dialogen mellan ledning, chefer och medarbetare som tillsammans sätter fokus på uppdraget och vardaglig förbättring.

71 % av NKI

71 % av kundnöjdhet (NKI) förklaras av Agerus prestationsindex.

36 % av hälsan

Agerus metod för utveckling påverkar 36 % av hälsan och 25 % av faktisk sjukfrånvaro.

+ 23 % prestation

Kunder förbättrar sina prestationsindex med 23 % efter att använt vår plattform.

Kundberättelser

Med förbättrade prestationer ökar effektiviteten, kundnöjdheten och lönsamheten, det säger sig självt. Men det stärker även engagemanget, hälsan och det egna varumärket. Det säger vår forskning. Och våra kunder bekräftar det:
”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Tobias Frohm,

Direktör E-handel, Systembolaget

Läs mer

”Klassiska mätningar följer en organisationsstruktur. Vi jobbar alltmer agilt, teambaserat och tvärfunktionellt. Dialogen om en hållbar prestation kan användas i de tillfälliga grupper och projekt utanför linjeorganisationen där människor befinner sig och hjälpa till att tydliggöra vad gruppens uppdrag är.”

Daniela Eriksson,

HR-direktör, Skatteverket

Läs mer

 

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!