star-icon

Case

Att rusta för det ”nya normala” – exemplet Akademiska Hus

Kanske fanns förhoppningar om att arbetslivet skulle återgå till det normala efter sommaren. Nu blir det inte så. Vi har ännu inte fått fram något vaccin och viruset fortsätter sin framfart. Hösten ser därmed ut att bli en fortsättning på vårens hem- och distansarbete för många människor och organisationer.

I juni bjöd Agerus till ett webinar där Josefin Helgeson som är HR-partner i Akademiska Hus berättade om deras erfarenheter av hem- och distansarbete i pandemins spår.

Undersökte förutsättningarna

Akademiska Hus är ett statligt fastighetsbolag med ungefär 500 medarbetare som äger, utvecklar och förvaltar fastigheterna på landets universitet och högskolor. Flertalet av medarbetarna jobbar numera hemifrån eller på distans.

Under våren undersökte man med hjälp av Agerus hur medarbetarna upplevde sin nya arbetssituation. Frågeställningarna omfattade allt från den fysiska och digitala arbetsmiljön till ledarskap och sociala kontakter i tider av distansarbete. Generellt var resultatet överraskande bra, med undantag för ergonomin där många upplevde att hemmet inte erbjuder optimala lösningar.

I webinaret beskrev Josefin Helgeson för de andra deltagarna hur Akademiska Hus jobbar med att utifrån det som medarbetarna berättade anpassa och utveckla verksamheten på bästa sätt.

Olika

upplevelser

Utifrån undersökningen har man både kunnat ta ett helhetsgrepp och bryta ner resultatet på olika roller och befattningar. När det t ex gällde möjligheten att jobba på distans för organisationens driftstekniker såg det väldigt olika ut hur man upplevde den möjligheten runt om i landet.     

I ett nästa steg görs nu en analys i verksamhetens olika ledningsgrupper över varför medarbetarna upplever de här förutsättningarna så radikalt annorlunda och hur man kan ordna bra förutsättningar för alla i ”det nya normala”.

Utbildning och träning

På Akademiska Hus upptäckte man också att den nya situationen innebar att det plötsligt fanns tid för träning och kompetensutveckling av medarbetarna på ett annat sätt än normalt. Ett stort antal medarbetare kunde t ex certifiera sig inom olika skickligheter i större omfattning än normalt. För chefer erbjöds utbildningar i att leda på distans och facilitera digitala möten. För många av medarbetarna var det också en möjlighet att för första gången i livet vara med om en digital utbildning. Må bra digitalt och självledarskap är två ämnen som erbjudits. Under webinaret fick deltagarna också möjligheter att utbyta erfarenheter och diskutera med varandra. I andra hälften av september återkommer vi på Agerus med inbjudan till ett nytt webinar med möjligheter till inspiration och erfarenhetsutbyte. Klicka på videon nedan för att höra Josefin Helgeson berätta om de här sakerna för Per Zetterquist, som är Senior Advisor på Agerus.