En hållbar prestationskultur

“Agerus metod och unika prestationsindex har direkt koppling till företagets resultat och viktigaste nyckeltal. Den kraften vill jag att både små och stora organisationer ska förstå och använda sig av.”

– Viktor Söderberg, styrelseordförande Agerus

Forskning från Stockholms Universitet

Agerus är grundat för att göra banbrytande upptäcker inom arbetslivsforskning tillgänglig för alla företag och organisationer.

Agerus plattform är baserad på forskning av Agerus medgrundare Fil dr Pär Petterson tillsammans med bland andra Professor Ingemar Torbiörn på Stockholms Universitet. Baserat på grundforskningen har modell och metod tillämpats i hundratals projekt med kunder och därigenom vidareutvecklats till ett fungerande koncept för praktisk användning i företag och organisationer.

Mer information om Agerus forskning och syn på prestation finns i boken Från individ till lönsam affär av Fil dr Pär Pettersson, Anders Nordmark och Professor Ingemar Torbiörn.

Styrelseordförande: Viktor Söderberg
VD: Julian Langlee
Försäljningschef: John Eriksson

Agerus har i över två decennier hjälpt organisationer i fler än 100 länder att skapa tydliga uppdrag och rätt förutsättningar – det vi kallar en hållbar prestationskultur. Nyckeln är vår forskningsbaserade metod och en kraftfull samling av digitala verktyg, utbildningar och konsulttjänster som gör det lätt att omsätta forskningen i praktiken.

I en hållbar prestationskultur har individen ett tydligt uppdrag och de avgörande förutsättningarna för att klara av det. Det skapar långsiktigt hållbara prestationer som dessutom linjerar med organisationens mål och vision. Resultatet är välmående medarbetare och en blomstrande verksamhet med ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Agerus metod

Vi vill att så många organisationer som möjligt ska fyllas med rätt förutsättningar, för vi vet att det är det enskilt bästa sättet för individen och organisationen att utvecklas tillsammans.

Vägen till en hållbar prestationskultur är Agerus metod, som bygger på en löpande dialog om uppdrag och förutsättningar i organisationens alla nivåer. Det visar banbrytande forskning från Stockholms Universitet.

Plattform och tjänster

Agerus levererar en samling digitala verktyg, utbildningar och konsulttjänster som gör det enkelt att använda den forskningsbaserade metoden i olika verksamheter och sammanhang.

Huvudkontor

Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
E-post: info@agerus.se
Telefon: 021-490 05 90

Support

E-post: support@agerus.com
Telefon: 08-519 779 30

Partnerprogram

E-post: partner@agerus.com
Telefon: 08-519 779 33

Vill du att vi kontaktar dig?