star-icon

Case

Att göra saker pratbara i Knivsta kommun

Knivsta är Sveriges yngsta kommun och växer så det knakar. Det här ställer stora krav på verksamheten och i Agerus-metoden har man hittat ett arbetssätt som både hjälper till att utveckla verksamheten och de människor som jobbar där. Nyckeln till detta är en öppen dialog där man gjort förutsättningarna för att göra ett bra jobb pratbara.

– Vi är Sveriges yngsta kommun, men är samtidigt den kommun som har starkast tillväxt, berättar kommunens HR-chef Marie Sohlberg. Det betyder att det är ett högt tryck i verksamheten. Att klara ekonomin i förhållande till tillväxten är en utmaning. Vi har också jobbat mycket utifrån den fastställda visionen och därifrån gemensamt arbetat fram våra värderingar för att definiera vilka vi är.
Knivsta kommun jobbar med Agerus-metoden sedan 2018.

– Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi i hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är, säger Marie. För oss var det helt i linje med allt annat arbete vi har gjort.

Den viktiga pratbarheten

– Nu är vi i ett läge där vi behöver jobba med tydlighet och vad det betyder. Det tycker jag Agerus-modellen också bidrar till då den känns väldigt transparent, fortsätter Marie Sohlberg. Alla ser allt och allt är öppet. Det gör att vi kan prata om saker som påverkar både människor och organisation. Pia Zingmark Marklund är rektor på Ängbyskola i Knivsta. Hon har jobbat med Agerus-modellen tillsammans med sina 40 medarbetare.

– Jag håller med, säger Pia. Det som tidigare var en känsla har blivit pratbart. Det är väldigt bra och har skapat en positiv stämning i gruppen. På min skola är det t ex olika hur man känner kring tillhörigheten till gruppen. Generellt var resultatet högt, men det var många som kände att tillhörigheten kunde utvecklas ytterligare. Det blev ett bra samtal. Där fick vi många nya insikter och skapade aktiviteter att jobba vidare med för att förbättra situationen.

Pia fortsätter med ytterligare ett exempel på hur saker blivit pratbara i hennes verksamhet.

– Jag har två olika grupper medarbetare. Det är ganska stora skillnader i hur grupperna ser på sina förutsättningar att göra sitt jobb. Jag blev faktiskt lite överraskad och ser nu hur jag måste fördela resurserna annorlunda.

– Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi i hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är, säger Marie. För oss var det helt i linje med allt annat arbete vi har gjort.

Allas ansvar att utveckla

I en traditionell medarbetarenkät hamnar chefens förmåga ofta i fokus. Så är det inte med Agerus.

– Jag har tidigare jobbat med modeller som mätte chefens förmåga, berättar Marie. Men att tycka till om sin chef skapar avstånd. Vi vill tvärtom hitta former för närhet och dialog. Det är då vi kan driva och åstadkomma förändringar. Vi vill ju utveckla verksamheten tillsammans. För oss stämmer det väldigt bra med våra gemensamma värderingar som alla i kommunen varit med att jobba fram: delaktighet, engagemang och tydlighet.

– Samtidigt tänker jag att utfallet är ett resultat av ledarskapet, säger Marie. Som ledare har du ansvar att det fungerar – och att agera om det inte fungerar. Summan av det återspeglas i hur gruppen mår. Förutsättningar att prestera är ju vad ledaren har som uppdrag, men ambitionen är förstås att alla ska känna ett gemensamt ansvar för verksamheten och hur vi utvecklar den.

Ett utvecklings- och förändringsverktyg

För Knivsta kommun och Pia med medarbetare på Ängbyskolan har Agerus blivit så mycket mer än ett mätvertyg.

– Med Agerus landade vi i ett verktyg som mötte oss där vi står, säger Marie. Nu kan vi jobba med öppenhet och transparens kring våra utvecklings- och förändringsfrågor. Det stämmer väldigt bra med hur vi vill utveckla verksamheten och driva förändring i Knivsta kommun.

– Ja, vi har fått ett utvecklingsverktyg. Inte en medarbetarundersökning, fyller Pia i. Grundfrågan är hur bra kan vi lösa vårat uppdrag. Den information som Agerus ger oss om det är jätteintressant att jobba vidare med på individnivå.

Närhet och dialog

– Närhet och dialog är viktigt när vi ska driva utveckling, slår Marie fast. Med resultatet från mätningarna kan vi komma nära varandra och prata om det som är viktigt. Gruppen har också möjlighet att mäta när de vill. Det blir därmed ett utvecklingsverktyg i vardagen som sätter ljuset på vilka delar man måste jobba med.
Det har blivit dags att summera intrycken och framtiden för hur Knivsta kommun jobbar med Agerus.

– Verktyget är bra, summerar Pia. Vad vi mätte och hur vi sedan delade och pratade om resultatet har gjort att den kritik som tidigare funnits mot medarbetarundersökningar är bortblåst. Min stora utmaning är att hitta tid för mig och mina medarbetare så att vi tar bra hand om resultatet.

– Jag vågar nog säga att vårt sätt att jobba med resultatet har bidragit till att alla känner sig mer som del av något större än tidigare, avslutar Marie. Det har gett större tilltro till både den egna och gruppens förmåga. I ett nästa steg ser jag fram mot att ta metod och begrepp från Agerus in i våra medarbetarsamtal. När den dialogen börjar hänga ihop med hur vi vill skapa resultat i verksamheten då kommer det verkligen att hända saker.