En forskningsbaserad plattform för utveckling av verksamheten

Med Agerus plattform för utveckling förbättras prestationerna varaktigt utifrån en vetenskaplig metod. Genom systematiskt arbete utvecklar chefer och medarbetare tillsammans de förutsättningar som krävs för att göra ett riktigt bra jobb. Effekterna syns i form av högre effektivitet och kundnöjdhet samtidigt som medarbetarna mår bättre. Resultatet är en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare och ett starkt varumärke mot marknaden.

Avancerad teknik, lätt att använda

Agerus erbjuder en modern, säker och stabil plattform för utveckling. Plattformen är flexibel och gör det lätt att skapa en process som passar varje kund.

Metso Outotecs plattform för utveckling

Agerus erbjuder oss en utmärkt plattform för att stödja vår strategi för att utveckla vår prestation och engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med användbarheten och hur lätt vi kan få olika rapporter och jämförelser från Agerus-verktyget. Verktyget hjälper också till med hanteringen av resultaten och visar tydligt var de viktiga förbättringsområdena för varje team är.

Johanna Ahokas, Talent and Engagement
Director, Metso Outotec

Gör det lättare att vara chef och ledare

Agerus plattform ger chefer och andra ledare ett handfast verktyg för att bygga effektiva team och klara av sitt uppdrag. Otydliga ansvarsområden och mål kan enkelt redas ut. Det som hindrar och stör medarbetarnas prestationer kan snabbt hanteras. Processen skapar tillit och leder till att medarbetarnas engagemang, ansvar och självgående ökar. Resultatet är en verksamhet som fungerar allt bättre och är mer effektiv.

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång.