Plattform för insikter, dialog & utveckling

Agerus System™ är en kraftfull plattform som samlar hela organisationen i en datadriven dialog med fokus på utveckling. Plattformen bygger på Agerus forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

Förbättra era prestationer

Agerus digitala verktyg samlar hela verksamheten i ett och samma ramverk för att systematiskt utveckla sina förutsättningar att prestera och nå sina mål.
Plattformen bygger på arbetslivsforskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

71 % av NKI

71 % av kundnöjdhet (NKI) är beroende av Agerus prestationsindex.

36 % av hälsan

Agerus metod för utveckling påverkar 36 % av hälsan och 25 % av faktisk sjukfrånvaro.

+ 23 % prestation

Kunder förbättrar sina prestationsindex med 23 % efter att använt vår plattform.

Enterprise

SSO, sync med personalsystem, Ledarskapsprofiler, OSA, inkluderings certifikat...

Agerus plattform Standardlösning
 • Löpande Ledar- och Grupputveckling
 • Kartläggning av gruppens förutsättningar att prestera
 • Insamling och genomförande av förbättringsaktiviteter
 • Uppdragsbeskrivning, målsättning och delegering
 • HR Insights
 • Underlag om hälsa, engagemang och företagskultur
 • Puls- och Medarbetarundersökning
 • Index för Ledning
 • Agerus Performance Culture Index (APCI)
 • Måluppfyllnadsprognos, per organisationsnivå
 •  

Löpande Ledar- och Grupputveckling

Genom ett anpassningsbart flöde drivs ledare och grupper framåt i sitt utvecklingsarbete. Utvecklingen präglas av dialog om gruppens uppdrag och förutsättningar att utföra uppdraget.

HR Insights

Övergripande insikter om medarbetares förutsättningar, välmående och engagemang fångas upp i konkreta analyser som blir ett stöd för att arbeta med företagskulturen och arbetsgivarvarumärket.

Index för Ledning

Agerus unika prestationsindex har direkt koppling till företagets resultat och ger en överblick till ledningen när de blickar framåt. När Agerus index höjs, förbättras också verksamhetens nyckeltal.

Teamutveckling

Vetenskapliga insikter som hjälper gruppen identifiera och – genom dialog – driva förbättringar i vardagen.

Uppdragsdialog

Förankra syfte, strategi och mål för gruppen och individen. Delegera ägarskap, följ upp prestationer och skapa individuella utvecklingsplaner.

Under­sök­ning­ar

Färdiga frågeformulär för puls– och medarbetar­undersök­ningar, baserade på forskning och mer än 20 års applicering i marknaden.

Handlings­planer

Håll koll på utvecklings­arbetet och involvera hela teamet med handlings­planer som uppmanar till samarbete.

Samla medarbetare, chefer, HR och ledning i gemensam utveckling

Agerus digitala plattform för utveckling följer medarbetares och chefers arbetssituation och genererar utvecklingsförslag för varje team. Större mönster och insikter levereras till ledningen i realtid. Plattformen bygger på Agerus forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

Agerus digitala verktyg följer medarbetares och chefers arbetssituation och genererar utvecklingsförslag för varje team. Större mönster och insikter levereras till ledningen i realtid. Plattformen bygger på Agerus forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

Löpande ledar- och grupp­utveckling

Genom ett anpassningsbart flöde drivs ledare, grupper och individer framåt i sitt utvecklingsarbete. Utvecklingen präglas av dialog om gruppens uppdrag och förutsättningar att utföra uppdraget.

Insikter för HR

Övergripande insikter om medarbetares förutsättningar, välmående och engagemang fångas upp i konkreta analyser som blir ett stöd för att arbeta med företagskulturen och arbetsgivarvarumärket.

Prognoser för ledning

Agerus unika prestationsindex har direkt koppling till verksamhetens resultat och ger en överblick till ledningen när de blickar framåt. När Agerus index höjs, förbättras också verksamhetens nyckeltal.

GDPR &
garanterad anonymitet

Utvecklas och drifthålls i Sverige. Innovativa lösningar garanterar 100 % anonymitet.

HR-integration

Oavsett personal­­system kan Agerus System™ synka er organisation och användar­konton.

SSO

Agerus System™ ansluter till din SSO-lösing.

Boka demo

Vårt plattform används i över 100 länder, i alla branscher och kan anpassas utifrån era behov. Bland våra kunder finns allt från verksamheter med fem anställda, kommuner, myndigheter och globala företag. Ta kontakt för en demo. 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!

En plattform för att göra ett bättre jobb

Agerus plattform stöttar utvecklingen av det viktigaste i varje verksamhet: möjligheten att prestera och göra ett så bra jobb som möjligtMed plattformens självdrivande process leds chefer och medarbetare i att skapa tydlighet om vad som ska göras – uppdraget och målen – och att utveckla förutsättningarna att lyckas göra det. Med ett systematiskt arbetssätt framtaget från modern arbetslivsforskning förbättras prestationer, hälsa och lönsamhet.

Essentials

kr 99 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Advanced

kr 149 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Professional

kr 199 Per person/månad
Spara 15 % med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Enterprise

Offert Välj bland funktioner från Professional för att utforma ert arbetssätt
 • Skräddarsy er lösning med bl.a.
 • Pulsmätning
 • Medarbetarundersökning
 • Ledarskapsmätning
 • Arbetsmiljöundersökning
 • Utvecklingssamtal
 • Tvärfunktionella projekt
 • Organisations- och trendanalys
 • Riskanalys
 • Kunddialog
 • Onboarding
 • Single sign-on
 • Synk mot HR-system
 • Nyckeltalsuppföljning

Ingår alltid

Oavsett lösning utlovar vi alltid en plattform utvecklad från forskning med hög säkerhet och en dedikerad Success Manager för att stötta er utveckling.

Stöd av guidande process

Plattformen guidar er löpande i vad som är nästa steg i ert utvecklingsarbete utifrån en kombination av arbetslivsforskning och Best Practice.

Kontinuerlig bevakning

Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar visar er förmåga att prestera och nå uppsatta mål.

Hitta utvecklingsområden

Med en intelligent analys guidas ni direkt till vilka utvecklingsområden som bör prioriteras samtidigt som ni får stöttning i att analysera  förutsättningarna för prestation på djupet.

Skapa aktiviteter

Med en kraftfull aktivitetshanterare kopplad till analysen kan ni direkt skapa meningsfulla utvecklingsaktiviteter. Ni får stöttning både i att skapa aktiviter och att samla in förslag på aktiviteter.

Definiera uppdrag och mål

Precisering av uppgifter, ansvarsområden och uppföljning av satta mål skapar tydlighet och ett systematiskt arbetssätt för att förbättra prestationer.

Enterprise

Agerus plattform är skalbar och kan utformas helt utifrån era behov. Det kan användas specifikt som ett verktyg för verksamhetsutveckling, performance management, medarbetarundersökning/pulsmätning, utvecklingssamtal eller riskanalys – eller ersätta dem alla.

Ledarskapsverktyg för grupputveckling

Plattformen stöttar ett lokalt ägarskap där varje ledare och grupp löpande guidas i dialog om att att utveckla sin arbetssituation och se till att målen nås. Verktygets fokusområden är att stötta grupper i att skapa tydlighet kring vad de ska göra – deras uppdrag – och att utveckla sina förutsättningar att prestera och lyckas med sina uppdrag.
I snitt förbättrar våra kunder sitt prestationsindex med 23 % efter att använt Agerus plattform.

HR-verktyg för företagskultur

Övergripande insikter om medarbetares förutsättningar, välmående och engagemang fångas upp i konkreta analyser som blir ett stöd för att arbeta med företagskulturen och arbetsgivarvarumärket.
Vår metod för utveckling påverkar över en tredjedel av medarbetares hälsa och upp till en fjärdedel av faktiskt sjukfrånvaro.

Verksamhetsutveckling

Agerus unika prestationsindex har direkt koppling till företagets resultat och blir ett operativt mått för ledningen när de blickar framåt. Plattformen ger en snabb överblick om verksamhetens prestationsförmåga och signalerar om kommande mål kommer att nås eller inte.
70 % av kundnöjdhet (NKI) är beroende av Agerus prestationsindex. När Agerus prestationsindex ökar förbättras också verksamhetens nyckeltal.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."
Tobias Frohm
Tobias Frohm, Direktör e-handel, Systembolaget