En plattform för att göra ett bättre jobb

Agerus plattform stöttar utvecklingen av det viktigaste i varje verksamhet: möjligheten att prestera och göra ett så bra jobb som möjligtMed plattformens självdrivande process leds chefer och medarbetare i att skapa tydlighet om vad som ska göras – uppdraget och målen – och att utveckla förutsättningarna att lyckas göra det. Med ett systematiskt arbetssätt framtaget från modern arbetslivsforskning förbättras prestationer, hälsa och lönsamhet.

Essentials

kr 99 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Advanced

kr 149 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Professional

kr 199 Per person/månad
Spara 15 % med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Enterprise

Offert Välj bland funktioner från Professional för att utforma ert arbetssätt
 • Skräddarsy er lösning med bl.a.
 • Pulsmätning
 • Medarbetarundersökning
 • Ledarskapsmätning
 • Arbetsmiljöundersökning
 • Utvecklingssamtal
 • Tvärfunktionella projekt
 • Organisations- och trendanalys
 • Riskanalys
 • Kunddialog
 • Onboarding
 • Single sign-on
 • Synk mot HR-system
 • Nyckeltalsuppföljning

Ingår alltid

Oavsett lösning utlovar vi alltid en plattform utvecklad från forskning med hög säkerhet och en dedikerad Success Manager för att stötta er utveckling.

Stöd av guidande process

Plattformen guidar er löpande i vad som är nästa steg i ert utvecklingsarbete utifrån en kombination av arbetslivsforskning och Best Practice.

Kontinuerlig bevakning

Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar visar er förmåga att prestera och nå uppsatta mål.

Hitta utvecklingsområden

Med en intelligent analys guidas ni direkt till vilka utvecklingsområden som bör prioriteras samtidigt som ni får stöttning i att analysera  förutsättningarna för prestation på djupet.

Skapa aktiviteter

Med en kraftfull aktivitetshanterare kopplad till analysen kan ni direkt skapa meningsfulla utvecklingsaktiviteter. Ni får stöttning både i att skapa aktiviter och att samla in förslag på aktiviteter.

Definiera uppdrag och mål

Precisering av uppgifter, ansvarsområden och uppföljning av satta mål skapar tydlighet och ett systematiskt arbetssätt för att förbättra prestationer.

Enterprise

Agerus plattform är skalbar och kan utformas helt utifrån era behov. Det kan användas specifikt som ett verktyg för verksamhetsutveckling, performance management, medarbetarundersökning/pulsmätning, utvecklingssamtal eller riskanalys – eller ersätta dem alla.

Boka demo

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång.