star-icon

Case

Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till en resultatdriven och respektfull kultur i Metso Outotec

- Metso Outotec är en global organisation där olika team har ett nära samarbete för att leverera resultat till kund. Bra ledarskap är en viktig framgångsfaktor i detta. Medarbetarnas engagemang driver prestation och framgång för kunden. Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare.

- Vårt intryck efter den första globala undersökningen var en förvåning över hur enkelt, snabbt och smidigt verktyget är att använda. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.

- Eftersom dialog är nyckeln till förbättringar är vi också nöjda med hur lättöverskådligt resultatet presenteras och tipsen om vad dialogen ska handla om. Det underlättar inte bara dialogen med team och medarbetare, det hjälper också till att hitta rätt förbättringsaktiviteter för varje team.