Integritetspolicy

Nedan beskrivs hur Agerus (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som besökare på vår webbplats.

Personuppgifter som behandlas Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare: • namn • adress • e-postadress • telefonnummer • orderinformation • IP-nummer • annan information som du lämnar via kontaktformulär eller kommentarsfält.

I de fall du som besökare får möjlighet att testa vår digitala plattform kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas: • organisation och organisatorisk enhet • bild • uppdragsbeskrivning • Utvecklingsaktiviteter och nyckeltal • enkätsvar

Ändamålet med behandlingen Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor samt marknadsföra våra varor och tjänster. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
Som prenumerant av våra nyhetsbrev lagras dina personuppgifter i ändamålet att leverera kvalitativt innehåll, för detta krävs det att du som prenumerant aktivt skriver upp dig på våra listor. I vissa fall där du har en kundrelation med oss gör vi en intresseavvägning där du kan bli ombedd att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet. I de fall du som besökare får möjlighet att använda vår digitala plattform kan ytterligare personuppgifter komma att behandlas, med ändamålet att erbjuda dig en autentisk kundupplevelse och nyttja funktionaliteten av vår plattform.

Mottagare
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Cookies Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats. Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Vi använder oss av följande cookies: – Google Analytics, Google tag manager, Albacross och cookies kopplade till Facebook och Linkedin används för att mäta antal besökare, navigering, organisationers IP-adress och föra statistik på våra besökares beteende. – Wordfence och Gstatic används för att öka säkerheten och förhindra intrångsförsök på webbplatsen och botar från att använda kontaktformulär.
– WordPress används för optimering av hemsida och besöksupplevelsen, så som användarens val av språk, inläsning av bilder och typsnitt för snabbare laddtider av hemsidan.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och information kring vår hantering av dem. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade av oss utan onödigt dröjsmål.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud (se nedan). Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som behöver informationen för att utföra sitt jobb får tillgång till personuppgifter. De IT-system som används för att lagra personuppgifter skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder.

Dataskyddsombud

Agerus dataskyddsombud, registrerad hos Integritetsskyddsmyndigheten: Patrik Jonasson, IT-säkerhetsbolaget
E-post: patrik@itsakerhetsbolaget.se