light-bulb-icon

Bulletin

Meningsfulla uppdrag gör hela skillnaden

Förståelse för arbetsuppdraget är det mest centrala och grundläggande för en människa i arbetet. Vi behöver alla få svar på frågor som: Vad förväntas av mig? Vad ska vi åstadkomma tillsammans? Vad är viktigt?

Utan en tydlig bild av vad man förväntas åstadkomma är det svårt att göra ett bra arbete. Det är inte nytt. Men att uppdraget måste upplevas vara meningsfullt är det få som har tagit till sig. Det är alltså inte bara en fråga om att ha fått ett uppdrag att utföra, utan det finns en kvalitetsaspekt i detta med uppdrag som är den stora skillnaden och avgör om medarbetarna känner sig motiverade på allvar i arbetet.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Det räcker inte att få information om uppdraget, det krävs dialog

Det vore fint om det räckte att man får veta vilket uppdrag man själv har och vad man tillsammans med de andra i gruppen ska åstadkomma. Tyvärr är det inte så enkelt. För att vi ska ta till oss information och göra den till vår egen går vi igenom en process. Våra olika referensramar gör att vi till en början ser olika bilder av vad uppdraget är. Med olika bilder av vad som ska göras och vad som är viktigt skapas ingen grund för samspel och samarbete. Tvärtom.

För att en gemensam förståelse av uppdraget ska växa fram måste det till en dialog som gör att uppdraget framträder allt tydligare och blir något man äger tillsammans. Den dialogen tar en del tid men det är ytterst väl investerad tid.

Att lyfta blicken från uppgift till uppdrag

Ett arbete handlar om att utföra en rad uppgifter. Ofta är uppgifterna som sådana repetitiva, även i mer avancerade arbeten. För att skapa engagemang, lust och glädje måste man förstå meningen med arbetet, vad utförandet av uppgifterna innebär för nytta eller värde. Framför allt för den som är kund eller mottagare av de varor eller tjänster vi tillsammans producerar. Att lyfta blicken från uppgift till uppdrag handlar om att förstå att man ”är med och bygger en katedral” snarare än att bara ”hugga sten”. Uppdragsdialogen handlar därför till stor del om att synliggöra vilken ”katedral” vi bygger tillsammans. Att göra uppdraget begripligt och framför allt meningsfullt kan ge organisationen en större kraft än något annat eftersom det samlar och inriktar alla medarbetares mentala resurser mot en viss uppgift eller ett visst mål. En sådan organisation har hängivna och engagerade medarbetare som kan förflytta berg. Nyckeln till detta ligger i att se till att alla har uppdrag som skänker mening.

Beställ boken:
”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kopplad till Agerus-metoden?

Beställ då boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).

Du kan också välja att beställda den via någon av våra återförsäljare Adlibris, Akademibokhandeln eller Bokus.