Presterande medarbetare är nöjda medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men modern arbetslivsforskning menar faktiskt att det är precis tvärtom, att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Därför är vårt fokus på att skapa hållbara prestationer, så man kan klara av sitt uppdrag och nå sitt mål. Då blir konsekvensen nöjda och välmående medarbetare.

Bättre hälsa genom hållbara prestationer

Arbetslivsforskningen visar att vi människor upplever lust och välbefinnande när vi presterar väl och uppnår våra mål. Vi mår helt enkelt bra när vi gör ett bra jobb. Om vi däremot har otillräckliga förutsättningar – om vi känner att vi inte kan prestera – känner vi frustration, olust, mår sämre och riskerar att bli sjuka. Därför fokuserar vi på att skapa rätt förutsättningar för hållbara prestationer, för då mår både organisation och medarbetare bättre.
Ipad

Hållbara prestationer kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. För en bra arbetssituation behövs alla förutsättningar för prestation. Där är engagemang en viktig del – men långt ifrån den enda.

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Artiklar

Bulletin: Agerus-metoden, en naturlig del av aktivt medarbetarskap

Ledarskap är ett begrepp som vi är vana vid att använda och som länge funnits i vår begreppsvärld. Traditionellt har vi byggt strukturer i våra organisationer utifrån olika nivåer av ledarskap. Idag behövs fortfarande ledarskap och strukturer samtidigt som vi ser att initiativ och beslut måste flyttas allt närmare verksamheten. I samband med det har betydelsen av medarbetarskapet kommit i centrum. I den här Bulletinen tittar vi närmare på begreppet och hur det kopplar till Agerus-metoden.

Läs mer »

Bulletin: Att leda på distans – på vetenskaplig grund 

Att leda på distans är ett aktuellt och populärt ämne för både utbildningar och webinars. Området fick ett ordentligt uppsving genom pandemin och de förändringar som då följde i arbetslivet med en explosion av arbete från hemmet. Och så kommer det att förbli.

Människors vilja till större flexibilitet i arbetslivet och var arbetet förläggs är här för att stanna. Ny teknik har sedan några år dessutom skapat nya förutsättningar för detta och den utvecklingen kommer bara att eskalera.

Läs mer »

Bulletin: Det situationsberedande ledarskapet

– Under många år har vi kunnat se en stegvis förflyttning från en mycket statisk affärsmiljö till en som är i snabb förändring. Likaså att vi går från en situation där ledningen fattade alla viktiga beslut till en mer decentraliserad beslutsordning med fler involverade. Vår tid är så komplex att ingen längre själv kan sitta på all kunskap eller har alla svaren om förändringarna i omvärlden.

Läs mer »

Bulletin: Drivkrafter och lösningar för ökat självledarskap

– Under många år har vi kunnat se en stegvis förflyttning från en mycket statisk affärsmiljö till en som är i snabb förändring. Likaså att vi går från en situation där ledningen fattade alla viktiga beslut till en mer decentraliserad beslutsordning med fler involverade. Vår tid är så komplex att ingen längre själv kan sitta på all kunskap eller har alla svaren om förändringarna i omvärlden.

Läs mer »

Bulletin: En spaning om mättrender

Agerus har funnits i mer än 20 år. Under den tiden har både vi och hur man jobbar och tänker kring mätningar förändrats ordentligt. Och förändringarna fortsätter förstås. I den här Bulletinen sammanfattar vi de iakttagelser vi på senare tid.

Läs mer »