light-bulb-icon

Bulletin

Agerus metod – en nyckel till psykologisk trygghet

Begreppet psykologisk trygghet är numera så flitigt använt att det inte behöver någon längre introduktion. Det är ett tillstånd där medlemmarna i en grupp känner sig säkra med att ställa frågor, komma med nya idéer och utmana varandra på ett konstruktivt sätt. De positiva effekterna av detta har både Google med Projekt Aristoteles och Harvard-professorn Amy Edmondsson genom sin forskning kunnat påvisa i form av bl a ökad innovationskraft, högre produktivitet och en god förmåga att hantera förändringar. Utan den psykologiska tryggheten härskar tystnaden och utan samtal blir det vare sig lärande eller samverkan.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Mot den här bakgrunden är det inte konstigt att det i senare år getts ut mängder av litteratur om psykologisk trygghet och att LinkedIn är fyllt av inlägg på samma tema. Men hur gör man i praktiken för att skapa psykologisk trygghet i en grupp?
Vi på Agerus är övertygade om att nyckeln till mycket av det finns i att jobba utifrån grunderna i vår metod.

Betydelsen av tydlighet

Ett första steg för att skapa trygghet i arbetssituationen är att det finns ett väldigt tydligt uppdrag som beskriver vad som ska göras och, framför allt, vad som ska uppnås. Detta kan beskrivas genom väldefinierade ansvarsområden och klara mål. Med den tydligheten behöver vi inte tveka om vad jobbet består av. När vi vet vad vi ska göra blir vi trygga och när vi vet att vi nått målen kan vi känna stor tillfredsställelse med den egna prestationen samtidigt som vi kan vara trygga med att vi mött andras förväntningar.

Med uppdraget och målen tydliga för oss behöver vi ha ett antal förutsättningar på plats för att känna oss trygga med att klara av det. En sådan förutsättning är att ha tillgång till den information som behövs för att klara av arbetet. Att ha den rätta kompetensen är en annan förutsättning för att vi ska känna oss trygga med både arbetsuppgifterna och den grupp vi tillhör. Att ha det mandat som uppdraget kräver – eller kunna be om det utan risk för negativa reaktioner – är också grundläggande i sammanhanget. Att det finns tydliga förväntningar från chef och intressenter på det som ska levereras skänker också stor trygghet.

Lägereldar ger sammanhang

På Agerus pratar vi gärna om ”lägereldar” (en liknelse som beskrivs mer utförligt i vår bok, Verksamhetsskap). Den lägereld vi talar om är symbolen för den gemenskap som skapas då vi samlas i arbetsgruppen för att lösa vårt uppdrag. Att samlas kring en lägereld möter också våra grundläggande, mänskliga basbehov att få tillhöra och bidra i ett sammanhang. Ett sammanhang där vi blir bekräftade och därmed också känner tryggheten att vara oss själva samtidigt som vi vågar blotta sådant vi inte kan eller är oroliga inför.
Vi vill också betona vikten av att ha en löpande dialog om vad som händer i verksamheten. Utifrån begreppet ”samtal pågår” får vi då ett förhållningssätt med regelbundna avstämningar och möjlighet att på ett odramatiskt vis lyfta frågor som rör vår arbetssituation och hur den påverkas av olika händelser.

Förmåga till dialog

Grundläggande för ett bra samtal vid lägerelden och i den löpande avstämningen är att det finns en god förmåga till dialog mellan deltagarna. Det stöttar vi med modellen dialogkompetens utvecklad på Stockholms universitet som hjälper oss att tala så att andra förstår, lyssna öppet och aktivt, ompröva när vi får nya insikter och utmana det vi hör när situationen så kräver.

Beställ boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).

Agerus Flow

Nu har du övergripande läst om hur Agerus-metoden kan bidra till ert arbete med att bygga psykologisk trygghet i organisationen. Jobbar ni redan med oss är du kanske intresserad av att prata med en av våra konsulter för att se hur metoden ytterligare kan stärka er i det arbetet och på ett sätt som passar er situation?

Är ni inte Agerus-kund kan vi kostnadsfritt erbjuda att pröva en ny lösning som vi kallar för Agerus Flow som bidrar till ”samtal pågår” om uppdrag och förutsättningar. Utan förkunskaper får ni då prova på hur metoden kan användas för att bygga psykologisk trygghet på bästa sätt för er och utifrån era speciella förutsättningar.

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt för en förutsättningslös diskussion om hur den psykologisk tryggheten kan öka i er organisation!

 

Har du förutsättningar för psykologisk trygghet? 

Vill du i stället komma igång och utveckla förutsättningarna för dig och din arbetsgrupp kan du kostnadsfritt testa Agerus Flow i tre månader. Använd formuläret nedan.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Kontakta oss