light-bulb-icon

Bulletin

Tydligt och enkelt i en komplex värld

I Göteborg finns det Agerus-certifierade rekryteringsföretaget Maquire med affärsområdet Tidwell som arbetar med ledar- och organisationsutveckling. Med stöd av Agerus-metoden ska de bli ännu bättre på att säkra en lyckad on-boarding och utveckla ledare såväl i grupp som individuellt. Med Agerus kan man erbjuda kunderna ett utvecklingsverktyg som är enkelt, kraftfullt och forskningsbaserat för att förtydliga uppdraget och säkra rätt förutsättningar för att lyckas. Samarbetet mellan Agerus och Maquire började med att två av konsulterna på affärsområdet Tidwell inom Maquire, certifierade sig i Agerus-metoden. Efter certifieringen var partnerskapet mellan de båda bolagen ett naturligt nästa steg.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Enkel att tillämpa

– Vi tycker att Agerus-metoden är väldigt enkel att tillämpa, säger Gunilla Thulin, affärsområdeschef för Tidwell. Samtidigt är det både viktigt och tryggt för oss och våra kunder att metoden är forskningsbaserad och därför går att lita på. Gunilla fortsätter: – Med Agerus hjälp gör vi det viktiga som kopplar till arbetssituationen både mätbart och synligt. På så sätt kan vi snabbt identifiera både styrkor och utvecklingsområden att jobba vidare med.

Som ett multiverktyg

När man pratar om Agerus-metoden på Maquire låter det som beskrivningen av ett multiverktyg, dvs ett verktyg med många användningsområden. – Vi ser att Agerus-metoden kan användas inom alla våra verksamhetsområden på olika sätt, säger Catharina Sjögren, seniorkonsult inom Tidwell. Det är särskilt uppskattat i dessa tider eftersom vi i mötet med våra kunder upplever att många uppdrag, roller och förväntningar är otydliga. Då behövs ett flexibelt verktyg som kan hantera stor komplexitet men på ett enkelt sätt förtydliga uppdraget med fokus på det som gör skillnad. – Vi hör till exempel många chefer berätta om hur frustrerade de är över att medarbetarna inte tar sitt fulla ansvar. Och så hör vi lika många medarbetare som säger att de inte vet vad som förväntas av dem. Att vi har de här olika bilderna skapar förstås utmaningar i ledarskapet och spänningar i verksamheten.

Uppdraget i fokus

Kopplat till det här tycker Gunilla Thulin att tankarna om verksamhetsskap, som Agerus lanserat i en bok tillsammans med två arbetslivsforskare från Högskolan Kristianstad, är väldigt intressanta. – Vi har under väldigt många år haft fokus på ledarskapet och sett det som nyckeln till det mesta. Nu säger inte forskarna att ledarskapet är oviktigt men man pekar på betydelsen av att lägga mindre vikt vid de olika rollerna och mer fokus på själva uppdraget. I ett första steg innebär det att man i en grupp måste vara överens om vad man tillsammans ska prestera. I ett nästa steg handlar det om att alla känner ett gemensamt ansvar för att rätt förutsättningar finns för att både kunna prestera och må bra. – Även i vårt arbete med att utveckla organisation, ledning och kultur så har vi stor nytta av själva metodiken och de verktyg som Agerus erbjuder, säger Catharina. Där handlar det också om att skapa en gemensam och tydlig bild av uppdraget och att göra förutsättningarna pratbara.

Tydliggöra rollerna

Men det är inte bara uppdraget som behöver tydliggöras. Att ha en gemensam bild av rollerna i en verksamhet är också viktigt och något som blivit allt svårare. – I många rekryteringsuppdrag så rekryterar vi ofta till helt nya yrkesroller, berättar Gunilla Thulin. Och kanske också till nya roller för verksamheten. Då är det svårt för våra uppdragsgivare att vara kristallklara om vad en person ska göra. Och det handlar inte alls om inkompetens eller oförmåga. Det handlar i stället om att så ser verkligheten ut idag. Ingen vet på förhand vad ett uppdrag kommer att innebära. – Ja, i media är det inte helt ovanligt vi får höra ”han förstod inte uppdraget” eller ”jag fick inte rätt förutsättningar”, fyller Catharina Sjögren i. Därför tycker vi Agerus-metoden är så bra då den både förtydligar uppdraget och säkrar rätt förutsättningar för att lyckas med det.

Lyckad on-boarding

Att hitta rätt kandidat när en ny chef ska rekryteras är något som är tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt om det blir fel. För Gunilla som även jobbar med rekrytering ger Agerus-metoden ett extra stöd när den nyrekryterade kandidaten ska kliva in i verksamheten. – När vi jobbar med on-boarding vill vi förstås alltid att den utvalda kandidaten ska lyckas i sin nya roll. Lika viktigt är det för vår kund att den nya medarbetaren fungerar som det var tänkt. Att då ha en metod som hjälper parterna till en gemensam bild av uppdraget och säkrar en tidig dialog om förutsättningarna för att lyckas är en väldig styrka.

Fungerande självledarskap

Gunilla Thulin och Catharina Sjögren avslutar med en gemensam fundering som kopplar till uppdragets betydelse och begreppet självledarskap som vuxit i betydelse under senare år. – Vi pratar idag väldigt mycket om självledarskap. Och det är bra, men hur fungerar det om uppdraget är otydligt och vi dessutom har olika bilder av det? För att självledarskap ska kunna fungera krävs en väldigt tydlig – och gemensam – bild av uppdraget.

Beställ boken:
”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Inom Maquire Group ingår förutom Tidwell företagen Maquire (chefsrekrytering), Jerrie (specialistrekrytering) och Flipr (interimtjänster).

Beställ boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).