Kestävä suorituskyky

Agerus-portaalia käytettäessä suorituskyky kehittyy kestävällä tavalla. Systemaattisen työskentelyn kautta esimiehet ja työntekijät kehittävät yhdessä tarpeellisia edellytyksiä, jotta voidaan tehdä todella hyvää työtä. Tulokset näkyvät suurempana tehokkuutena, asiakastyytyväisyytenä ja työntekijöiden työtyytyväisyys nousee ja he voivat paremmin. Tuloksena houkutteleva työpaikka ja vahva brändi sekä asiakkaiden silmissä että markkinoilla.

Hyvin suoriutuvat työntekijät ovat tyytyväisiä

Monet keskittyvät nostamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Perusajatuksena on, että ne, jotka ovat tyytyväisiä, myös suoriutuvat hyvin – tyytyväisyys luo hyvää suoritusta. Mutta moderni työelämätutkimus paljastaa asian olevan itse asiassa päinvastoin: saavutukset luovat tyydytyksen tunnetta. Siksi meidän fokuksemme on luoda kestävää suorituskykykulttuuria, jotta työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä ja saavuttaa tavoitteensa. Tämä tuottaa työntekijöitä, joilla on korkea työtyytyväisyys ja jotka voivat hyvin.

Kestävä suorituskyky johtaa parempaan terveyteen

Työelämätutkimukset osoittavat, että me ihmiset koemme mielihyvää ja voimme hyvin, kun suoriudumme hyvin ja saavutamme tavoitteemme. Yksinkertaistettuna voimme hyvin, kun teemme työmme hyvin. Jos edellytykset ovat kuitenkin riittämättömät – jos meistä tuntuu, että emme pysty suoritutumaan optimaalisesti – tunnemme olomme turhautuneeksi, epämukavaksi, hyvinvointimme kärsii ja saatamme sairastua. Näkemyksemme mukaan yritysten tulisi keskittyä luomaan oikeat edellytykset kestävälle suoritukselle, koska silloin sekä organisaatio, että työntekijät toimivat ja voivat paremmin.

Kestävä suorituskyky vaatii muutakin kuin sitoutumista

Sitoutuminen on vahva trendi HR-mailmassa. Vaikuttaa siltä, kuin se se olisi ratkaisu kaikkiin organisaation ongelmiin. Valitettavasti se ei kuitenkaan ole noin yksinkertaista. Sitoutuminen yksistään ei riitä tuottamaan kestävää suoritusta ja se voi jäädä lyhytikäiseksi. Jos kaikki kestävän suorituskyvyn tekijät eivät toteudu, sitoutuminen vähenee ja johtaa lopulta frustraatioon. Hyvissä työolosuhteissa kaikkien suorituskyvyn edellytysten tulee olla vahvoja. Sitoutuminen on tärkeä kestävän suorituskyvyn edellytys, mutta se ei todellakaan ole ainoa asia, johon tulisi keskittyä.
light-bulb-icon-1

Ota yhteyttä

Me haluamme auttaa ihmisiä ja kaikenkokoisia organisaatioita kehittämään suorituskyvyn edellytyksiä, koska tiedämme, että vahvat edellytykset johtavat kestäviin suorituksiin ja loistaviin tuloksiin.

Tarkista omat suorituskyvyn edellytyksesi pikaisella testillä täällä.