light-bulb-icon

Bulletin

Ledarverktyget Agerus Flow – för löpande stöd och utveckling

Efter omfattande testning lanserar nu Agerus en ny lösning för att stötta ledaren, med fokus på att driva utveckling i sina arbetsgrupper. Lösningen heter Agerus Flow och är helautomatiserad, kräver inga förkunskaper, inlogg eller administration. I den här Agerus-bulletinen intervjuas William Langlee från Agerus om hur det hela fungerar.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

William, kan du kort berätta vad Agerus Flow är?

– Flow är en helautomatisk lösning för att utveckla verksamheten och de människor som jobbar där. I grunden bygger Flow på samma forskning och metodik som Agerus-metoden. Men i ett format där vi tar bort alla ”trösklar” eller hinder, och verkligen sätter dialogen i fokus. Flow stöttar chefen i att driva utveckling i gruppen genom löpande dialog om uppdraget och de förutsättningar som behövs för lyckas prestera på topp. Över tid skapar Agerus Flow ett beteende där det blir en naturlig del av vardagen att ha dialog om jobbet i syfte att stärka prestationer, gruppens effektivitet och samarbete.

Vad är det nya med Flow?

– Vi har plockat bort massa praktiska hinder. Hela upplägget är som sagt automatiserat för användaren. Det enda man behöver göra för att komma i gång är att lägga in e-post eller telefonnummer för arbetsgruppen sen sköts allt av sig självt. Inga förkunskaper, inlogg eller administration utan gruppen och ledaren sätts direkt på ett utvecklingsflöde, eller ett ”flow”. En annan association kopplat till namnet är känslan vi vill hjälpa varje medarbetare att känna, dvs att man är inne i ett ”flow” där arbetet bara flyter på samtidigt som det är stimulerande.
Men vi försöker också komma bort från de hinder som kommer i vägen för riktigt meningsfull dialog. Ett vanligt sådant kan faktiskt vara exakta mätresultat. Det för lätt med sig ett för stort fokus på de specifika siffrorna och vem som kan ha svarar vad. Med Agerus Flow vill vi ha ett annat förhållningssätt, där man sätter fokus på dialogen och därför har vi också plockat bort siffrorna i den återkopplingen som grupperna får.

Hur fungerar Agerus Flow?

– Det är mycket enkelt. Agerus Flow består av ett antal ”utvecklingsrundor” som automatiskt och regelbundet skickas ut till gruppen. I varje utvecklingsrunda väver vi in möjligheten till utveckling för medarbetaren, ledaren och gruppen i stort. Medarbetare kan genom e-learning fördjupa sina kunskaper om de viktigaste faktorerna för prestation och hälsa. Utbildningen är lättillgänglig och kombinerar teori, praktiska tips och övningar. Gruppen får dessutom feedback på områden där de tillsammans kan arbeta med förbättringsåtgärder. Ledaren får vad vi kallar en ”chefsrapport” – direkt till inkorgen. Det är en översikt kring gruppens styrkor och svagheter med steg-för-steg-stöd till ledaren för hur man kan driva utveckling i arbetsgruppen. I Chefsrapporterna finns det också stöd specifikt för ledaren i hur man kan utveckla sitt ledarskap och bidra med goda förutsättningar för att gruppen ska lyckas.

Vilka är fördelarna med Flow?

– En första praktisk fördel är att det är enkelt att komma i gång, kräver ingen administrationer eller upplärning. En annan stor fördel är det stöd ledaren får i att driva utveckling i gruppen, identifiera hinder och se till att gruppen alltid har uppdraget i fokus.
Över tiden ser vi hur Agerus Flow bidrar till att bygga en kultur i verksamheten där den lokala dialogen är verktyget för att arbeta med konkreta förbättringsaktiviteter. Och vi vet från våra egna studier att det finns väldigt tydliga, positiva korrelationer mellan vår metod och hur bl a produktivitet, effektivitet och sjukfrånvaro påverkas.

Förra året gav ni ut boken om verksamhetsskap. I år lanserar ni Flow. Finns någon koppling mellan de båda initiativen?

– Ja, absolut. Vi känner att Flow tar oss mycket nära begreppet ”samtal pågår” som vi introducerade tillsammans med författarna av boken om verksamhetsskap 2023. Återkopplingen till användarna blir i form av ständig kunskapsöverföring om hur det står till med förutsättningarna. Och kopplat till det får gruppen tips och frågor om hur de tillsammans kan jobba med de saker som behöver åtgärdas.

Hur gör den som vill prova Flow och på vilka villkor kan man göra det?

– Enklast är att höra av sig till loss på Agerus så tar vi kontakt. Därefter bestämmer vi tillsammans under vilken period som en kostnadsfri pilot kan köras och vilken verksamhet som ska täckas in. Därefter är allt som behövs e-mailadresser till deltagarna, sedan tar vi och systemet hand om resten.

Testa Agerus Flow gratis i 3 månader

Hur gör den som vill prova Flow och på vilka villkor kan man göra det?

Med tre enkla steg kan du komma igång med Agerus Flow i din arbetsgrupp – gratis! Ange uppgifter om dig, e-post eller telefonnummer till ditt team (delar av eller hela gruppen) och välj när du vill börja.

Fyll i uppgifterna nedan för att testa gratis i 3 månader utan någon bindningstid.