light-bulb-icon

Bulletin

Tala är silver – lyssna är guld

 

HR-föreningen är värdar för podden ”Fråga forskaren”. Föreningen vill med sin podd koppla ihop forskning och praktik för att skapa en evidensbaserad utveckling i frågor om ledarskap och organisationsutveckling. I det senaste avsnittet har programledarna Zorica Bodiroza och Johan Segergren intervjuat författarna Pär Petterson och Ulf Ericsson om forskningen och tankarna bakom vår bok ”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Det blev ett spännande och spänstigt samtal om betydelsen av uppdraget och hur viktigt det är att man i en grupp har samma bild och utifrån det ett samägande kring det som ska göras. Vi får också lära oss om den lokala ansatsens betydelse när det gäller uppdraget och varför den engagerar och berikar på ett helt annat sätt än det centrala perspektivet. 

Pär och Ulf talar också om dialogens betydelse för att uppdraget ska bli något som engagerar gruppen på allvar. Samtidigt är dialog något som vi måste sätta av tid till och träna oss på. En lyckad dialog bygger t ex på konsten att kunna lyssna och en önskan att förstå andra. Samtidigt är det en investering som är väl värd att göra eftersom effekterna av fungerande dialoger skapar bättre förutsättningar att både navigera i det komplexa och driva förändringar. Dialogen är också ett sätt att genom mångfaldens princip fånga upp den samlade begåvning och erfarenhet som finns i gruppen

Det går så långt under samtalet att det t o m väcks en fråga om vi borde jobba mer med utveckla förståelsen för uppdraget och utveckla färdigheterna till dialog i stället för att lägga stora resurser på ledarutbildningar. Det skulle också kunna leda till att vi får lite mer rimliga förväntningar på ledaren då han eller hon står mindre ensam i att hitta lösningar på problem och utmaningar

Tycker du att det här låter spännande och vill höra på samtalet så klickar du här. Vi kan lova dig 54 minuter av både intressanta och utmanande tankar kring ledarskap, och verksamhetsutveckling.

Beställ boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).

Bok eller workshop?

Vill du efter lyssningen dyka lite djupare i de olika resonemangen genom att läsa boken om verksamhetsskap så kan du beställa den här.

Vill du lära mer om hur verksamhetsskap kan tillämpas i praktiken eller köra en workshop i din egen organisation? Hör då av dig till oss via formuläret nedan för att för att höra mer om de möjligheterna.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Kontakta oss