Agerus

Vi har i över två decennier hjälpt organisationer i fler än 100 länder att skapa meningsfulla uppdrag och rätt förutsättningar – det vi kallar en hållbar prestations­kultur. Nyckeln är vår forsknings­baserade metod och en kraftfull samling av digitala verktyg, utbildningar och konsult­tjänster som gör det lätt att omsätta forskningen i praktiken.

Agerus Synsätt​

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Starka varumärken byggs inifrån.

En kedjereaktion av positiva effekter

Från forskning och kundprojekt vet vi att när de viktigaste faktorerna för prestation stärks så leder det till flera positiva effekter som:

En hållbar prestationskultur

I en hållbar prestationskultur har individen ett tydligt uppdrag och de avgörande förutsättningarna för att klara av det. Det skapar långsiktigt hållbara prestationer som dessutom linjerar med organisationens mål och vision. Resultatet är välmående medarbetare och en blomstrande verksamhet med ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Vi vill att så många organisationer som möjligt ska fyllas med rätt förutsättningar, för vi vet att det är det enskilt bästa sättet för individen och organisationen att utvecklas tillsammans.

Agerus System™

Tillsammans med forskarna bakom vår metod har Agerus System utvecklats. Det är en kraftfull plattform för att systematiskt skapa, och långsiktigt behålla, hållbara prestationskulturer.

Läs mer om faktorerna bakom goda prestationer!

Ladda ner White Paper genom att fylla i din mailadress.

Agerus metod

Vägen till en hållbar prestationskultur är Agerus metod, som bygger på en löpande dialog om uppdrag och förutsättningar i organisationens alla nivåer. Det visar banbrytande forskning från Stockholms Universitet.

Utbildnings- och konsult­tjänster

Agerus levererar en samling digitala verktyg, utbildningar och konsulttjänster som gör det enkelt att använda den forskningsbaserade metoden i olika verksamheter och sammanhang.

”Vår metod lägger grunden för en prestationskultur, utformad olika beroende av företagens och organisationernas inneboende värdegrund. Gemensamt för alla vi jobbar med är dock strävan mot att både medarbetaren och organisationen ska må bra på alla plan. Mål och resultat går hand i hand med välmående och trivsel. Vi menar att de som inte inser detta kommer att hamna hopplöst efter på alla plan och så småningom slås ut i konkurrensen. ”

Ta kontakt för mer information

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!

Forskningen som underlättar prestation

Vår forskning visar att när man kan prestera och känna att man gör ett bra jobb, ja, då händer något fantastisk. Människan mår bättre, verksamheten blir effektivare och arbetsgivaren mer attraktiv. Med forskningen vet vi vilka faktorer som behövs för att prestera. Ta reda på det du också.

Presterande medarbetare är nöjdare och friskare medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men ledande arbetslivsforskning menar att det snarare är så att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Forskningen visar också att vi mår bra när vi gör ett bra jobb och når våra mål. Om vi däremot inte klarar av våra uppgifter känner vi frustration, olust, vi mår sämre och riskerar att bli sjuka. När vi fokuserar på prestation genom att stärka de faktorer som möjliggör goda arbetsinsatser, får vi på köpet medarbetare som både är nöjda och mår bra.

Prestation kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

Agerus Synsätt

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Det är viktigt att människorna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

Alla människor är olika och tolkar sin situation olika. Dynamiken människor emellan och mångfalden av tankar och sätt att se på en situation driver utvecklingen framåt. Därför måste man se till att en konstruktiv dialog ständigt pågar om arbetet och förutsättningarna för arbetsprestationen.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

I en modern organisation krävs att medarbetarna har en hög grad av självgående eller självledarskap. Detta kräver framförallt god förståelse för arbetsuppdraget och goda förutsättningar att utföra det.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Det är alltid lättare att ändra på en situation än att ändra på människorna i situationen.

Starka varumärken byggs inifrån.

Kunskapsbloggen

Bulletin: Agerus metod- en nyckel till psykologisk trygghet

På Agerus pratar vi gärna om ”lägereldar” som lanserades förra året i boken om verksamhetsskap. Den lägereld vi talar om är symbolen för den gemenskap som skapas då vi samlas i arbetsgruppen för att lösa vårt uppdrag. Att samlas kring en lägereld möter också våra grundläggande, mänskliga basbehov att få tillhöra och bidra i ett sammanhang.

Läs mer »

Bulletin: Tala är silver – lyssna är guld

HR-föreningen är värdar för podden ”Fråga forskaren”. Föreningen vill med sin podd koppla ihop forskning och praktik för att skapa en evidensbaserad utveckling i frågor om ledarskap och organisationsutveckling. I det senaste avsnittet har programledarna Zorica Bodiroza och Johan Segergren intervjuat författarna Pär Petterson och Ulf Ericsson om forskningen och tankarna bakom vår bok ”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Läs mer »

Bulletin: Mary Parker Follett – en högaktuell 100-åring

Mary Parker Follett har kallats ”the mother of modern management”. Med begrepp som ”The law of the situation” och ”power with i stället för “power over” har hon skrivit in sig i historieböckerna i frågor om organisationsutveckling och ledarskap och är mer aktuell än någonsin. Spännvidden är stor och hon utmanar vår syn på hierarkier samtidigt som hon ger oss nycklar till att leda i komplexitet och utveckla mer av självledarskap. Vi på Agerus vill med den här bulletinen introducera delar av hennes tankevärld och hoppas den kan inspirera andra också.

Läs mer »

Bulletin: Tydligt och enkelt i en komplex värld

– Vi tycker att Agerus-metoden är väldigt enkel att tillämpa, säger Gunilla Thulin, affärsområdeschef för Tidwell. Samtidigt är det både viktigt och tryggt för oss och våra kunder att metoden är forskningsbaserad och därför går att lita på.

Läs mer »