light-bulb-icon

Bulletin

Vi vet tillräckligt. Nu är det dags att agera!

När Vetenskapsradion i P1 genomförde sin ”valsatsning 2018” valde de att lägga fokus på ”Kampen mot den skadliga stressen”. Programserien avslutades med en slags intervju där Vänsterpartiets och Moderaternas ekonomiska talespersoner skulle leverera ”snabba och konkreta” förslag på hur den problematiska situationen skulle lösas.

Men i studion fanns också professor Magnus Sverke, som 2016 ansvarade för en bred genomgång av forskningsläget inom området. Hans forskargrupp gick igenom material från totalt flera tusen studier och han konstaterade att vi vet vad i arbetet som är bra och vad som är dåligt för oss ur ett hälsoperspektiv.

Han ställde nu frågan: varför är det då så svårt att se till så att vi tillämpar den här kunskapen praktiskt? Tyvärr fick inte frågan något svar i programmet, professor Sverke skulle faktiskt ha kunnat svara själv. När han har presenterat resultaten av studien har han tidigare varit noggrann med att peka på att den innehåller:

”Inget nytt … men hur kan det komma sig att det inte slår igenom? Vi måste integrera arbetsmiljö och arbetsrelaterat välbefinnande med verksamhetens mål och organisationens effektivitet. Annars riskerar arbetsmiljö och hälsopromotion att bli en ”sidovagn” till traditionella verksamhetsfrågor”

Effektivitet och välmående på samma gång

Det är alltså inte så att vi saknar kunskaperna om vad som måste till för att lösa problemen med stress, det handlar om att göra frågan större och förstå att människor i organisationer alltid sliter med ”traditionella verksamhetsfrågor” och att de inte kommer att kunna uppbringa engagemang för något som är en ”sidovagn”.

De måste känna att de utvecklar arbetsmiljö och verksamhet samtidigt. Det är en fråga om att ta kunskapen om vad som utvecklar både effektivitet och välmående på samma gång på allvar och att integrera detta i en metod för ständiga förbättringar som lätt kan användas praktiskt.

Hållbar prestation

Agerus är grundat på den forskning som har pekat ut vilka faktorer som ligger bakom både effektivitet och hälsa och hur chefer och medarbetare kan engagera sig i en effektiv metod för att utveckla dem. När chefer och medarbetare engagerar sig i det arbetet kan de få uppleva att de gör ett bättre jobb och mår bättre, utan att vare sig verksamhet eller hälsa sätts i sidovagnen!

Som vi alltid har sagt i Agerus – det handlar om att utveckla förutsättningarna för hållbar prestation.

Det är därför vi kan peka på att de som arbetar med förutsättningar för hållbar prestation kan minska sjukskrivningarna samtidigt som de ökar kundnöjdheten. Det är därför vi kan peka på att våra kunder kan utveckla medarbetarnas hälsa och välmående samtidigt som de höjer produktiviteten.

Det är därför som vi kan säga: Vi vet tillräckligt. Det är dags att agera.