Quintus Technologies – Suorituskyvyn kehittäminen globaalissa ympäristössä

Västeråsissa toimiva Quintus on hi-tech tuotteita valmistava yritys, jolla on asiakkaita ja toimintaa kaikkialla maailmassa. Yrityksen kasvun ja kehityksen on sopeuduttava toimimaan hyvin eri tilanteissa ja kulttuureissa. Västeråsin lisäksi Quintuksella on omat toimintonsa sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa. Monilla muilla markkinoilla he ovat läsnä edustajien ja jälleenmyyjien kautta.

Quintus Technologies on maailman johtava korkeapainepuristimien valmistaja, jonka asiakkaita ovat sekä lentokoneiden valmistajat että autonvalmistajat. Useat niistä ovat suuria ja tunnettuja tuotemerkkejä, kuten Boeing ja Rolls-Royce, mutta joukossa on myös pieniä perheyrityksiä. Yrityksen juuret ovat entisessä ASEA:ssa, ja sen omistaa nykyään suuri japanilainen teräsyhtymä Kobe.

Olemme tehneet yhteistyötä Ageruksen kanssa vuodesta 2013 lähtien, ja käytämme heidän menetelmäänsä toimintamme kehittämiseen ja organisaation suorituskyvyn kasvattamiseen.

Nopea teknologinen muutos ja maantieteellinen laajuus ovat osa todellisuuttamme, ja meidän on kyettävä toimimaan siinä parhaalla mahdollisella tavalla, Pamela Ernlund sanoo.

– Olemme markkinoilla, jotka muuttuvat jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja tekniikan muuttumisen takia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on yrityksenä jatkuvasti mukautettava organisaatiotamme, roolejamme ja osaamistamme liiketoiminnassa. Kaikki tämä on monimutkaista ja sen on toimittava eri kulttuureissa, mutta Ageruksen avulla onnistumme luomaan yhteisen tavan huomata ja käsitellä näitä asioita.

– Lisäbonus Ageruksen kanssa työskentelemisessä on, että heidän digitaalinen alustansa vapautti meidät kaikesta paperityöstä ja asiakirjojen hallinnasta monissa henkilöstöasioissa, Pamela lisää.

Työskentely aktiivisesti tuloksen kanssa

Quintus mittaa suorituskyvyn edellytykset kerran vuodessa. Lisäksi johtajat voivat tehdä paikallisia mittauksia. Yksi Agerus-menetelmän menestystekijöistä Quintuksessa on se, kuinka tuloksia hyödynnetään:

– Kaikki johtajat työskentelevät aktiivisesti ryhmiensä kanssa kyselyn tulosten perusteella. Työkalussa on myös toimenpide-osio, joka varmistaa, että ryhmien sopimat kehitystoimet dokumentoidaan ja niitä seurataan asianmukaisesti. Kaiken kaikkiaan työntekijämme kokevat, että Agerus-menetelmällä on merkitystä ja se luo sitoutumista tapamme työskennellä näiden asioiden kanssa.

Quintuksessa on käytössä kaikki Agerus-alustan osat. Tämä tarkoittaa muun muassa selkeiden tavoitteiden asettamista sekä sen tutkimista ja varmistamista, että oikeat suorituskyvyn edellytykset ovat olemassa, jotta työ voidaan suorittaa hyvin ja työntekijät voivat hyvin.

– Olemme nyt kolmen vuoden ajan käyttäneet tätä menetelmää organisaation kaikkien työntekijöiden tehtävien selventämiseen, ja käytämme sitä myös tulosarviointien perustana. Olemme näin täysin omaksuneet ajatuksen selkeistä tehtävistä ja oikeista edellytyksistä, Pamela Ernlund sanoo. Kuinka tämä sitten toteutetaan, riippuu paikallisista olosuhteista; tämä joustavuus on todellinen etu.

Keskustelut Quintuksen johtajien kanssa sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa vahvistavat ajatuksen järjestelmän joustavuudesta. Sitä voidaan mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin.

Itsenäisten tavoitteiden asettaminen ja kasvaminen Yhdysvalloissa

Quintuksen Yhdysvaltain toimistossa painopiste on myynnissä ja palvelussa. Keenan Drenning johtaa yli 20 hengen ryhmää, joka työskentelee aina varaosista jälkimarkkinointiin ja huoltoon.

– Agerus-menetelmä on antanut minulle ja tiimilleni selkeän suunnan sekä tavoitteiden osalta että niihin pääsemiseksi tarvittavan käyttäytymisen suhteen, sanoo Keenan. Ryhmillämme on tyypillisesti kolme tai neljä vastuualuetta henkilöä kohden sekä yleistavoite, kuten myyntitavoite. Haluan antaa tiimilleni selkeät tavoitteet ja saada heidät ymmärtämään odotukseni.

Kuinka sitten Agerus-menetelmä toimii amerikkalaisessa ympäristössä?

– Käytän paljon aikaa tavoitteiden asettamiseen ja oikeiden edellytysten varmistamiseen. Tiimin jäseniä kannustetaan myös asettamaan itselleen kasvutavoitteita, olivatpa ne taitojen kehittämistä nykyisessä roolissa tai siirtymistä ylöspäin organisaatiossa. Tässä yhteydessä vuoropuhelu minun ja tiimini jäsenten välillä on tärkeää. Minun roolini johtajana on auttaa muita saavuttamaan tavoitteensa.

Keenanin tiimi arvostaa hänen ponnistelujaan.

Tiimini ottaa myös vakavasti ja arvostaa järjestelmän tarjoamaa tietoa ja ohjausta. Tapa, jolla toimimme Ageruksen tuella, auttaa ihmisiä asettamaan tavoitteita ja kasvamaan.

Kiina: Ympäristö, jossa kaikki haluavat menestyä

Quintuksen Shanghain toimistossa on kaksitoista työntekijää; puolet heistä koostuu myyntiedustajista, ja toinen ryhmä toimii jälkimarkkinoinnin, huoltopalvelujen ja varaosien kanssa. Kahta lukuun ottamatta kaikki ovat paikallisia työntekijöitä.

– Haluan johtaa ympäristössä, jossa jokainen voi ja haluaa suoriutua hyvin ja olla onnellinen tullessaan töihin. Muiden ihmisten arvostaminen ja se, että saamme heidät tuntemaan itsensä tarpeellisiksi, ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä, sanoo Kiinassa toiminnasta vastaava Klas Rehnberg.

Selkeys ja seuranta ovat tärkeitä Klas Rehnbergille.

– Työskentelen paljon tavoitteiden mukaisen johtamisen ja jatkuvan seurannan kanssa, ja olen aiemmin käyttänyt siihen muita järjestelmiä. Ero Ageruksessa on siinä, että työntekijät osallistuvat itse aktiivisesti prosessiin ja ehdottavat tavoitteita, joista sitten sovimme yhdessä. Tässä dialogissa on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, mitä odotetaan, ja kokevat, että heillä on tarvittavat valtuudet.

Johtajat, jotka kuuntelevat

Kiinassa ihmiset ovat yleensä hyvin tuloskeskeisiä. Raha on tärkeää, ja jos joku tuntee työnsä kannattavan, se johtaa uskomattomaan draiviin. Agerus toimii tässä tilanteessa hyvin yhdistämällä selkeästi tehtävän ja suorituksen, sanoo Klas Rehnberg.

– Samanaikaisesti uskon, että ihmiset pitävät siitä, mitä tämä menetelmä edustaa, koska se johtaa kunnioittavaan ja kuuntelevaan johtamiseen, joka on vähemmän autoritaarista. Se, että tulee nähdyksi ja huomatuksi työssään, vaikuttaa usein vielä enemmän kuin numerot palkkakuitissa.