comment-icon

Blogg

Utveckling eller avveckling?

Vi människor vill utvecklas. Det är ett grundläggande mänskligt basbehov som vi identifierat och mäter med hjälp av Agerus-metoden. Utveckling handlar om att växa, lära sig mer och få nya utmaningar så att vi kan utvecklas professionellt och personligt.

Och att det här är viktigt bekräftas av färska undersökningssiffror från utbildningsföretaget GoodHabitz. De tillfrågade drygt 1 000 anställda i Sverige om hur de ser på möjlighet att utveckla sig själva och sin kompetens inom sin organisation. Respondenterna var mellan 25 och 55 år gamla och verksamma i olika roller, branscher och i företag av olika storlekar.

Och vad visade då undersökningen? En kort sammanfattning är att utveckling är fundamentalt för att både vilja stanna kvar, trivas och utvecklas i sitt jobb. Intressant är att den sätter siffror på den betydelse medarbetare (och arbetsgivare) lägger vid möjligheten till personlig utveckling och utbildning. Närapå två tredjedelar (62 procent) säger att bristen på personlig utveckling är skäl att söka nytt jobb.

Siffrorna förstärks ytterligare när det gäller arbetsglädje där 68 procent menar att möjligheten till personlig utveckling är viktig eller mycket viktig för att känna arbetsglädje. Och hela 80 procent skulle vara nöjdare med sin tjänst om de hade bättre möjligheter till personlig utveckling.

Sifforna talar sitt tydliga språk. En organisation som vill attrahera och behålla kompetent personal måste helt enkelt skapa goda förutsättningar för deras personliga och professionella utveckling. Det här har vi tagit fasta på i Agerus-metoden och nämner därför medarbetarens upplevelse av utveckling som ett av de mänskliga basbehoven. De andra tre basbehoven definierar vi som Tillhöra, Bidra och Bekräftas.

Vem bär då ansvaret för medarbetarnas utveckling? I undersökningen från GoodHabitz anger 66 procent av respondenterna att deras arbetsgivare har huvudansvaret för att skapa möjligheter till personlig utveckling. Samtidigt är det nästan lika många (62 procent) som anser att de själva bär ansvaret för att ta den möjligheten och se till att utvecklingen verkligen blir av.

På Agerus är vår slutsats av detta att känna någon form av utveckling är nödvändigt för oss människor. Och direkt avgörande för om vi trivs på jobbet och i slutänden stannar kvar där. Därför känns det både naturligt och viktigt att vi har koll på hur man i verksamheten upplever möjligheterna till utveckling och att vi också har en bra dialog i organisationen om saken. Eller hur?

Ta kontakt

Vill du se mer om hur anställda tittar på betydelsen av utveckling i sitt arbete? I så fall hittar du undersökningen om du klickar här.

Och hör gärna av dig till oss på Agerus om du vill skapa underlag för en dialog i organisationen om medarbetarnas fortsatta utveckling!

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!