Beställ boken Verksamhets­skap

Verksamhetsutveckling och förändringsarbete står ständigt högt upp på agendan. I fokus för genomförandet placeras oftast ledarskapet, vilket ses som nyckeln till framgång. Den här boken vill vrida perspektivet och belysa den lokala ansatsen, där utgångspunkten är dialogen mellan ledning, chefer och medarbetare som tillsammans sätter fokus på uppdraget och vardaglig förbättring.

Hur kan organisationer bättre tillvarata individers förmågor och
engagemang? Är det utopiskt att arbeta i symbios mellan ledning,
chefer och medarbetare? Uträttas arbetet bäst med dekret eller med
dialog? Utgångspunkten är uppdraget menar författarna, där samverkan mellan chef och medarbetare i en löpande dialog är nyckeln till framgång. För detta har begreppet verksamhetsskap myntats.

Pär Pettersson och Ulf Ericsson är båda aktiva forskare inom arbetslivsforskning och verksamma på Högskolan i Kristianstad.

Kopplat till samma ämne har tidigare boken Från Individ till lönsam affär utgivits av Agerus.

Beställning

Fyll i informationen i formuläret för att beställa boken.

Betalning via faktura.

Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).