light-bulb-icon

Bulletin

Vilket anseende har ditt företag?

Idag inser alla hur viktigt det är att bygga upp ett starkt varumärke. Varumärket är inte bara en av företagets viktigaste tillgångar, utan dessutom en direkt länk till kunder. Det skapar attityder, känslor,- bra eller dåligt anseende och i bästa fall väcker varumärket förtroende hos allmänheten. 

Men hur kan vi bygga upp ett starkt varumärke? Första tanken är oftast att ösa på med marknadsföring för att få ut budskapet. Så många som möjligt ska ju nås! Men då är frågan: Vad händer om vi som företag inte kan leverera eller leva upp till det som kommuniceras?

Du säljer inte allt med mördande reklam

Nyligen publicerades det så kallade anseendeindexet, där Nordic Brand undersökte olika företags anseende hos svenska folket: med andra ord en mätning av hur varumärket uppfattas. Resultatet visade att det inte är företagen som satsar mest pengar på marknadsföring som har högst anseende och förtroende. Intressant, säger många. Självklart, säger vi på AGERUS. AGERUS har med stöd i forskning och i vardagen jobbat länge med kopplingen företagskultur och starka varumärken, vi vet att det inte räcker med att satsa på externa kanaler för att utveckla ett starkt varumärke.

Det är vad du gör som räknas!

Ofta missar eller glömmer företag att varumärket också måste byggas inifrån. Alla anställda ska ju vara medvetna om företagets policys och värderingar och jobba enligt dessa. Det gäller att få alla ombord! Och för att kunna göra det är det viktigt att skapa en enhetlig och hållbar företagskultur, där det finns tydliga mål, men också ett fokus på förutsättningar för att kunna nå målen. Att låta medarbetarna vara en självklar del i företagets olika processer skapar i sin tur en känsla av tillhörighet, ansvar och därmed viljan att bidra; tre viktiga aspekter som har direkt påverkan på våra resultat och på hur vi som företag uppfattas. Det tar tid att bygga ett starkt Varumärke och bara ett ögonblick att rasera det.

Vi kan därmed konstatera: En satsning på att skapa en hållbar företagskultur och personal som är delaktig i företagets utveckling står i direkt samband med ett starkt och trovärdigt varumärke. Glöm därför inte att leva som man lär, vårda och utveckla insidan för så småningom syns det också på utsidan.