light-bulb-icon

Bulletin

Utbildningsserie i Agerus metod

Goda prestationer, låga sjuktal och måluppfyllelse är ingen slump, det är ett resultat av ett långsiktigt och metodiskt arbetssätt. Vi på Agerus har utvecklat en metod med ett koncept som vi kallar En hållbar prestationskultur™.

Metod och koncept är sprungna ur mångårig forskning och praktisk tillämpning. Våra kunder rapporterar om tydliga förbättringar redan efter kort tids användning. Nu erbjuder vi alla utbildning i vår metod i form av sex matnyttiga artiklar. Anmäl dig via formuläret nedan.

Syftet i arbetet med metoden är att skapa en balans mellan arbetsuppdraget och förutsättningarna att utföra det. Balansen uppnås i en dialog där arbetsuppdrag och mål först klargörs. Därefter säkerställs att arbetssituationen är laddad med goda förutsättningar att utföra uppdraget. Genom att arbeta med processen på alla nivåer skapas en prestationskultur till nytta för individen, organisationen och varumärket.

Den goda prestationskulturen kan avläsas i förbättrade nyckeltal som exempelvis de nedanstående. Procenttalen anger bevisade korrelationer mellan faktorerna i En Hållbar Prestationskultur™ och nyckeltalen, dvs att 70 % av kundnöjdheten beror på faktorerna man arbetar med i metoden. Dessa exempel visar tydligt att arbete med vår metod har mycket kraftiga positiva effekter på verksamhetens nyckeltal och förmåga att nå uppsatta mål.

  • Produktivitet 39 %
  • Hälsa 36 %
  • Sjuktal 25 %v
  • Kundnöjdhet (NKI) 70 %
  • Prestation 58 %
  • Gruppeffektivitet 49 %

Prestationen

Det primära fokusområdet med En Hållbar Prestationskultur ™ är att stärka prestationen. Genom att stärka prestationen blir organisationen effektivare, mer lönsam och når i högre grad sina mål.

När vi gör en god prestation och når våra mål känner vi oss nöjda med oss själva och upplever en känsla av lust. I detta tillstånd utsöndras hormoner i kroppen som stärker och bygger upp oss. När vi misslyckas med en prestation, inte når ett mål eller inte lever upp till förväntningarna upplever vi istället olust och otillräcklighet. En nedbrytande process sker i kroppen genom utsöndring av andra hormoner.

För att må bra måste vi alltså prestera väl och nå våra mål. Och därför är prestation väsentlig både för människan och organisationen.

Det proaktiva arbetssättet

Att löpande fånga upp det som hände förra veckan eller förra månaden i form av olika nyckeltal är viktigt. Men nyckeltal som visar utfall innehåller i sig ingen information om framtiden, även om historiska data och trender kan ge en viss indikation på hur framtiden kan komma att se ut. Vill man ha stöd för att följa utfall av nyckeltal finns det många aktörer att välja på, och vi är en av dem. Är man däremot intresserad av väsentligt mer spännande information – framtiden – är det ingen som kan leverera så precisa prognoser som Agerus. Genom att utveckla de viktigaste faktorerna för att människor ska kunna göra en god arbetsinsats kan vi inte bara förutspå kommande framgång, utan garantera den.

Engagemangsskapande arbetssätt

Ofta beskrivs människor som mer eller mindre engagerade och företag gör stora satsningar för att få engagerade medarbetare. Vi menar att engagemang inte är en isolerad egenskap eller känsla utan något som skapas när vi har rätt förutsättningar för att klara av arbetet.

När vi har ett tydligt arbetsuppdrag och goda förutsättningar blir jobbet meningsfullt och vi kan prestera väl. Genom att fokusera på prestationen skapas engagemang.

Fyll i din mailadress nedan för att få ta del av artiklarna.