light-bulb-icon

Bulletin

Situationen i fokus

Januari. Starten på året och för många ett tillfälle att förändra sina vanor. Det kan exempelvis vara att: äta mer hälsosamt, motionera mer eller läsa fler böcker.

Det är naturlig att starta det nya året med att ta sig an nya initiativ. Detta förklarar kanske det faktum att försäljningen av gymkort dubblas i januari jämfört med övriga månader (SVT). Vi försöker helt enkelt utveckla, förbättra eller på något vis justera våra vanor. Problemet med att förändra våra vanor, och i längden även vårt beteende, är att det är svårt. Det är också anledningen till att många nya gymmedlemmar lämnar sitt medlemskap under året.

Det är alltid lättare att ändra på en situation än att ändra på människorna i situationen.

Drivkraften att skapa förändring grundar sig i att man någonstans identifierat ett område som är problematisk, eller åtminstone kan utvecklas. I dessa situationer är det viktigt att ha rätt fokus. Vi går ofta i fällan att lägga för mycket energi på ett specifikt problem istället för de bakomliggande faktorerna som skapar problemen.

Skapa rätt förutsättningar

Vi på Agerus fokuserar på människan i arbete. Vi vet att människan i grund och botten vill göra ett bra jobb, och blir frustrerad – och på sikt till och med sjuk – om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera bra måste situationen vara laddad med goda förutsättningar. För att skapa en god arbetssituation med de rätta förutsättningarna är det viktigt att komma ihåg att vi människor är olika. De förhållanden som vi trivs och presterar under är inte alltid samma för mig som för dig. Nyckeln är att ge individen verktyget att kunna vara med och forma och utveckla sin situation. Det är så vi skapar bland annat: lust, glädje, välmående och hållbara prestationer.

Vi på Agerus gör det alltså lätt för oss, vi hjälper människan att ändra situationen istället för att förändra sig själv. Det brukar vara mycket mer effektivt! Är du en av dem som inte återvänder till gymmet i februari kan du åtminstone finna tröst i att Agerus ger dig möjligheten att påverka upp till 36 % av din hälsa genom att utveckla förutsättningarna i arbetet.