light-bulb-icon

Bulletin

En enklare syn på ledarskap

Att vara chef idag är ingen lätt uppgift. Kraven uppifrån är höga. Förväntningarna från de egna medarbetarna är stora, och inte sällan i strid med vad ledningen tycker. Dessutom går utvecklingen hisnande fort så gamla sanningar och ledarskapsmodeller bir snabbt omoderna.

Gruppens kompetens måste hela tiden utvecklas för att hålla jämn takt med teknikutvecklingen och förändringar i marknaden. Det finns helt enkelt allt färre sanningar att hålla fast vid. Till detta kommer ledarens egna ambitioner som ytterligare en stressfaktor. Vad – och hur – ska man i allt detta prioritera och göra?

Vi tror inte på att beskriva ledarskap med långa kravlistor eller regnbågens alla färger. Vi menar att ett gott ledarskap bör fokusera på två huvudsakliga funktioner; att tydliggöra medarbetarnas arbetsuppdrag och bidra till förutsättningarna att klara av det. Dialog är ledarens redskap för att klara av detta.

Utgångspunkten: uppdraget

Grunden till ett gott ledarskap vilar på arbetsuppdraget. Det är i arbetsuppdraget vi finner vägledning, motivation och syfte. Våra uppdrag ska spegla vad vi gör, vad vi ska uppnå och det ska ge oss en känsla av mening. Exempelvis: jag utbildar och gör ungdomar redo för arbetslivet, jag vårdar sjuka tillbaka till hälsa eller jag bygger hus för att ge familjer ett hem att trivas i”. Oavsett vad vi har för uppdrag så identifierar vi oss ofta med det arbete vi utför.

Den primära funktionen för varje ledare är att skapa tydlighet kring varje persons arbetsuppdrag. Vi behöver veta vad vi ska utföra, varför, vad vi ska uppnå, hur det ska göras och när det ska vara klart. Lite krasst kan man se på uppdraget som syftet till en persons anställning, och alla behöver förstå sitt syfte.

Tyvärr underskattas ofta vikten av ett tydligt arbetsuppdrag. Vi menar att ett tydligt uppdrag bör ses som en hygienfaktor och att det är den absoluta grunden till ett gott ledarskap.

Varje uppgift kräver de rätta förutsättningarna

Den andra funktionen i ett gott ledarskap är att bidra till att ens medarbetare har möjligheten att faktiskt utföra sina arbetsuppdrag. För även den enklaste uppgiften fallerar om förutsättningarna är otillräckliga. Har man å andra sidan goda förutsättningar finns det ingen uppgift som är för svår. Ledarens roll är att bidra till att skapa goda förutsättningar så att varje medarbetare upplever en balans mellan kraven i arbetsuppdraget och förutsättningarna denne har att klara av det.

När en arbetsgrupp har balans i arbetsuppgifterna och förutsättningarna kan den gruppen leverera goda prestationer samtidigt som den har ett högt välmående.

Ledarens syfte är alltså att utveckla balansen mellan dimensionerna i arbetssituationen: arbetsuppdraget och förutsättningarna att utföra det.

Dialog: redskapet för tydliga uppdrag och goda förutsättningar

Om ledarens roll är att just kalibrera balansen mellan uppdraget och förutsättningarna så är dialogen redskapet för att göra det. Vi människor är olika och tolkar våra situationer därefter. Därför går det inte att tolka någon annans upplevelse av arbetsuppdraget eller förutsättningar att utföra det.

Istället behöver vi komma till insikten att vi har vår egen bild av en situation och behöver ständigt sträva efter att skapa en gemensam bild av situationen. Här kommer dialogen in. En ledare behöver ha löpande dialog med medlemmarna i sin grupp med syfte att skapa en gemensam uppfattning av arbetsuppdraget och förutsättningarna att utföra det.

Genom en gemensam bild kan arbetsgruppen utveckla sin arbetssituation och skapa balans där alla har tydliga uppdrag och goda förutsättningar att utföra dem.