Verksamhetsskap

Verksamhetsskap handlar om att tillsammans skapa en tydlig bild av vad det är vi ska göra på jobbet, hur det ska göras och inte minst varför det ska göras. Genom att sätta uppdraget i centrum för den dialogen växer ett gemensamt ansvar för arbetssituationen fram. Utifrån den tydligheten och samsynen kan medarbetarna sedan agera självständigt och flexibelt. 

Verksamhetsskap

Verksamhetsskap handlar om att tillsammans skapa en tydlig bild av vad det är vi ska göra på jobbet, hur det ska göras och inte minst varför det ska göras. Genom att sätta uppdraget i centrum för den dialogen växer ett gemensamt ansvar för arbetssituationen fram. Utifrån den tydligheten och samsynen kan medarbetarna sedan agera självständigt och flexibelt.

Ta del av verksamhetsskap ​

Nedan kan du fördjupa dina kunskaper om Agerus och verksamhetsskap genom att ta del av ett utdrag från boken eller beställa den. För praktisk tillämpning kan du få stöd kring dialog om uppdraget, antingen genom det automatiserade verktyget Agerus Flow eller en certifierad Agerus-expert.

Fyll i din mailadress för att få ett utdrag från boken Verksamhetsskap i din inkorg.

Beställ boken Verksamhetsskap

Vill du och dina kollegor lära mer om hur ni kan tillämpa principerna för verksamhetsskap?

Beställ boken via någon av länkarna nedan.

Agerus Flow: Verksamhetsskap i vardagen

Vill du ha vetenskapligt stöd att förbättra samarbete, effektivitet och välmående i din arbetsgrupp?

Agerus Flow är ett automatiserat systemstöd för att arbeta med kärnan i verksamhetsskap; dialog, uppdrag och utveckling.

Workshop: Verksamhetsskap

Vill du skapa tydlighet, engagemang och meningsfullhet? 

Låt uppdraget ta plats! Under erfaren ledning kan du samla gruppen i en workshop om verksamhetsskap, där gruppens uppdrag sätts i fokus.

Ta kontakt

Vill du veta mer om verksamhetsskap och Agerus? Använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig.