Workshop: Verksamhetsskap

Att målen nås, kunderna är nöjda och att gruppen arbetar effektivt är ingen slump. Det är effekten av att sätta uppdraget i fokus.  
I workshopen ger vi uppdraget huvudrollen och samlar gruppen till ett bildbyte som speglar uppdragets olika nyanser. 
Vad ska vi göra, varför och hur? Hur blir uppdraget något vi känner gemenskap kring och ett samlat ägarskap för?
Hur kan ett tydligt uppdrag hjälpa till att frigöra kraften hos oss? 

Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Många gånger möts vi av chefer som säger att de inte har tid. Då påpekar jag alltid att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.

Erbjudandet innehåller

Pris

Pris per chef/grupp: 30 000 exkl. moms.

Plats & tidpunkt: Anpassas efter önskemål.
Kursledare: Agerus-certifierade experter med mångårig erfarenhet.

Eventuella resekostnader tillkommer

Intresseanmälan

Ta kontakt för mer detaljer och utformning av en workshop med fokus på uppdrag, dialog och förutsättningarna att lyckas!