light-bulb-icon

Bulletin

Varför gör vi som vi gör?

Vi går upp på morgnarna och tar oss till arbetsplatsen, gör vårt jobb, vänder hemåt och nästa dag startar det om igen. När man stannar till och funderar över vårt rutinmässiga beteende kan man ibland undra, varför gör vi som vi gör?

Svaret är lika enkelt som det är viktigt att komma ihåg; för att vi gillar det! Arbetslivet, vår kanal för att regelbundet kunna prestera, är livsviktigt för vårt välmående, självbild och sociala sammanhang.

Att prestera frigör positiva hormoner som skapar känslor av lust och gör oss glada. När vi presterar känner vi oss duktiga, vi känner att vi klarar av och åstadkommer saker. Med en arbetsplats laddad med goda förutsättningar har vi möjligheten att regelbundet prestera och ”fyllas på” med positiva hormoner.

Att vi dessutom kan möta våra sociala behov och prestera i ett socialt sammanhang där vi känner tillhörighet, att vi bidrar och blir bekräftade är ännu bättre.

Nytt rekord

Efter en rad regelbundna prestationer här på Agerus är vi nu redo att lansera vår nya plattform och har dessutom slagit många nya rekord, rekord i antal användare är ett exempel. Extra roligt att våra användare kan återfinnas i över 50 olika länder spridda över världens alla kontinenter.​

Synsätt som kännetecknar en hållbar prestationskultur.

1. Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

2. Det är de enskilda individernas prestationer, enskilt och tillsammans, som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela företagets eller organisationens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

3. Det är alltid lättare att ändra på̊ en situation än att ändra på människorna i situationen.

4. Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

5. När man presterar bra mår man bra och vice versa.

 

 

6. I en modern organisation krävs att medarbetarna har en hög grad av självgående eller självledarskap. Detta kräver framförallt god förståelse för arbetsuppdraget och goda förutsättningar att utföra det.

7. Det är viktigt att människorna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

8. Alla människor är olika och tolkar sin situation olika. Dynamiken människor emellan och mångfalden av tankar och sätt att se på en situation driver utvecklingen framåt. Därför måste man se till att en konstruktiv dialog ständigt pågar om arbetet och förutsättningarna för arbetsprestationen.

9. Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

10. Starka varumärken byggs inifrån.