light-bulb-icon

Bulletin

Prestation – Nyckeln för såväl människan som organisationen

Att klara av att utföra sina arbetsuppgifter, att utföra uppdraget – det är att prestera. Och prestation är centralt för organisationer. Det är summan och samspelet av allas vardagsprestationer som leder till organisationens resultat. Därför är prestationer det absolut viktigaste för organisationer.

Men det är också viktigt för människan

Goda prestationer är uppbyggande. När vi upplever att vi kan åka hem efter en arbetsdag och känna att vi klarat av, varit till nytta och slutfört våra arbetsuppgifter så är det hälsoskapande. Då får vi känslor av lust och det bildar en anabol process som är uppbyggande för oss människor. I den anabola processen frigörs ett antal hormoner som har en hälsofrämjande påverkan. Och kan vi prestera väl över tid får vi en starkare självbild. Vi känner att vi är duktiga. Känner vi dessutom att vi levererar goda prestationer i ett socialt sammanhang och blir bekräftade, ja då blir den hälsofrämjande påverkan ännu starkare!

Om vi däremot upplever att vi inte presterar väl blir processen omvänd. Då startar istället en katabol process som är nedbrytande. Vi upplever frustration och olust. I längden får det negativa konsekvenser på vår självbild, till exempel en känsla av otillräcklighet. Det kan också leda till stressrelaterade sjukdomar.

När vi upplever att vi kan åka hem efter en arbetsdag och känna att vi klarat av, varit till nytta och slutfört våra arbetsuppgifter så är det hälsoskapande.

Långsiktigt hållbar prestationskultur

Goda prestationer är alltså avgörande för såväl människan som för organisationen. De skapar lust och hälsa hos människor och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet för organisationer. Uteblivna prestationer skapar istället olust, stressrelaterade sjukdomar och ineffektiva organisationer

Ska vi nå goda prestationer och allt positivt det medför måste vi ha de rätta förutsättningarna att utföra våra jobb. Där finns det ingen genväg eller snabb ”fix”, vi måste helt enkelt ha förutsättningar att prestera. Det är först då vi regelbundet kan gå hem efter jobbet och känna den där härligt uppbyggande känslan av att ha presterat. Det är då vi skapar en långsiktigt hållbar prestationskultur!