light-bulb-icon

Bulletin

12 goda nyheter om glada företag

Vad ska ni göra för att kunna säkra att er organisation överlever och utvecklas i en hårdnande konkurrens? Att systematiskt utveckla förutsättningarna för att känna arbetsglädje är en stor del av svaret!

1. Studier visar att arbetsglädje är en av de viktigaste faktorerna bakom hur bra en modern arbetsplats presterar och att glada företag tjänar mer pengar.

2. Arbetsglädje är det bästa medlet mot stress. (Upp till en viss gräns, få människor mår bra av att arbeta 14 timmar om dagen under lång tid, hur kul de än tycker att det är).

3. Arbetsglädje kommer av att känna att arbetsuppgifter och relationer på jobbet är hanterbara, begripliga och meningsfulla – känslan av att ni presterar tillsammans!

4. Arbetsglädje är en av de tre viktigaste källorna till glädje i livet.

5. Vad vi har kunnat finna, är det bara de skandinaviska språken som har ett eget ord för arbetsglädje! (Det är i alla fall en god nyhet för oss…) Hör av dig om du känner till något annat språk som har ett eget ord för arbetsglädje!

6. Trots att många studier har gjorts, har inte förkortad arbetstid visat sig leda till lägre sjuktal. Däremot visar studier att arbetsglädje leder till lägre sjuktal!

7. Studier visar också att arbetsglädje leder till större lojalitet med arbetsgivaren.

8. Du har ansvar för att du själv ska få uppleva arbetsglädje och göra ditt bästa. Du. Ingen annan.

9. Du har ansvar för att göra vad du kan för att din chef, dina medarbetare och dina kollegor ska ha förutsättningar att göra sitt bästa och uppleva arbetsglädje.

10. Du har ansvar för att själv ta upp och lösa situationer där du menar att andra skapar dåliga förutsättningar för prestation och arbetsglädje.

11. Din chef har det slutliga ansvaret för att du och dina kollegor följer punkterna 8, 9 och 10. Det ska chefens chef hålla chefen ansvarig för!

12. Ni kan skapa förutsättningar för arbetsglädje och topprestationer på er arbetsplats! Det kräver att ledning och medarbetare fokuserar på det över tid och ni kan få hjälp i det arbetet!