Pressmeddelande: Viktor Söderberg, ny styrelseordförande i Agerus

Västerås-baserade IT- bolaget Agerus AB har fått en ny styrelseordförande i Viktor Söderberg. Viktor Söderberg har både bredd och djup i sin kunskapsbank med engagemang och ägande i verksamheter i ett flertal branscher. Han är därtill ledamot i Ragnar Söderbergs stiftelse som stödjer forskning inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Viktor har en juristexamen från Stockholms universitet och en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm där han också har forskat och undervisat.

viktor_söderberg1
– Rekryteringen av Viktor som styrelseordförande ska ses som nästa fas av Agerus utveckling i ett skede där vi står inför en mängd möjligheter, säger Agerus VD Julian Langlee. Vi är inriktade på expansion och internationalisering. Viktor har en bred kompetens och ett nätverk som vi kommer kunna ha stor glädje av i ett skede där vår verksamhet expanderar både vad gäller kunder och i bredden på vårt erbjudande. Vi kommer att göra ytterligare några rekryteringar till styrelsen för att öka den kompetens och erfarenhet som vi vill ha där.
– Jag är väldigt intresserad av entreprenörsdrivna företag. Agerus som startades utifrån forskningen som bas passar min bakgrund mycket bra, säger Viktor Söderberg. Att man sedan har lyckats med att skapa ett unikt prestationsindex som har stark korrelation med företagens resultat och KPI:er är oerhört spännande. Jag tror att Agerus kan införa nya och kompletterande mätvärden till de traditionella när det gäller prestations- och verksamhetsutveckling. Jag tycker det känns jättespännande att kunna bidra till detta i både små och stora organisationer genom den roll som jag nu går in i.

Viktor Söderberg, ordförande i Agerus

”Agerus metod och unika prestationsindex har direkt koppling till företagens resultat och viktigaste nyckeltal. Den kraften vill jag att både små och stora organisationer ska förstå och använda sig av.”

Om Agerus

Agerus har sedan tio år hjälpt företag och organisationer att bygga resultatinriktade och hållbara prestationskulturer där både människor och verksamhet utvecklas väl. Affärsmodellen bygger på en s.k. SaaS-lösning, dvs Software-as-a-Service, med licensintäkter från kunderna. Att tillämpa och göra ny digital teknik tillgänglig är en naturlig del av Agerus erbjudande till kund.

Bland Agerus kunder finns bl a Systembolaget, Seco Tools, FM Mattsson, Apoteket, SJ och Skatteverket. Sedan 2018 har Agerus utlandsverksamhet också tagit rejäl fart genom Agerus Oy i Finland som bl a fått Metso Oy som kund. Metso har drygt 15 000 medarbetare i mer än 50 länder på olika håll i världen.

– Samarbetet med Metso ser vi som ett bevis på att vår metod där rätt förutsättningar för prestation leder till ett vinnande resultat kring får allt större fäste även i ett internationellt perspektiv, säger Julian Langlee.

Under 2019 har Agerus lanserat en ny plattform som gör det enklare än någonsin att använda Agerus-metoden i vardagen. Lösningen är utvecklad tillsammans med SJ och kommer att tas i bruk under året.

– Tittar vi tillbaka har nästan all vår utveckling skett i en dialog med kunderna, noterar Julian Langlee. Det ser vi som en väldig styrka eftersom det innebär att det vi gör är relevant och styrt av kundernas behov.