comment-icon

Blogg

Nu lanserar vi Agerus-bloggen!

Agerus-metoden bygger på grundlig och validerad forskning. Som ett arv från forskning har vi ända sedan starten av Agerus sett det som självklart att dela med oss av vår kunskap och utvecklas tillsammans i dialog med våra kunder.

Ett sätt att sprida kunskap om metoden är via våra månadsvisa bulletiner sedan flera år tillbaka. Numera gör vi det också i webinarer där våra kunder berättar om hur de använder Agerus-metoden för att bygga hållbara prestationskulturer där både verksamhet och medarbetare utvecklas på ett positivt sätt.

Nu tar vi ett steg till och lanserar Agerus-bloggen. I den kommer vi att reflektera kring dagsaktuella frågor samt aktuell forskning och debatt som berör olika aspekter av prestation och utveckling av människor och verksamhet. I Agerus-bloggen kommer du som läsare även att kunna hitta inlägg från våra kunder och partners som kopplar till de här ämnena.

Att Agerus-metoden är tidlös och ständigt tillämplig påminns ständigt om i pandemins tidevarv där omfattningen av distansarbete exploderat. För att distansarbete ska fungera bra krävs att vi har ett tydligt uppdrag att relatera till från vårt köksbord eller arbetsrummet hemmavid. Utan uppdrag saknar vi riktning i vårt arbete och kan inte heller prioritera mellan arbetsuppgifterna på något bra sätt.

Lika viktigt är att ha goda förutsättningar för att lösa sitt uppdrag. I sin allra enklaste form har det handlat om att ha bra IT-stöd och tillräckligt bra uppkoppling för att kunna prestera. Men här finns också allt som täcks in av dimensionerna vill-vet-kan-får-bör som fått en ny och annan aktualitet under pandemin.

Men det krävs mer än så för att vi ska kunna prestera och må bra i vårt arbete. Allas mänskliga basbehov att ha en tillhörighet och att få bidra i det sammanhanget har nog aldrig varit större än under de två senaste åren. I vår isolering har möjligheten att koppla till något som är större än oss själva och där vi kunnat fortsätta bidra trots ett fysiskt avstånd till kollegorna varit jätteviktigt vilket vi kan utläsa genom våra egna mätningar under perioden.

Nu är varken ett tydligt uppdrag, goda förutsättningar eller tillgodosedda basbehov något som är unikt för den period vi just gått igenom. Tvärtom – alla det här sakerna måste alltid finnas närvarande för att det ska uppstå goda prestationer och för att människor ska må bra i sitt arbete. Men vad som hände när stora delar av arbetsstyrkan började jobba hemifrån var att vi blev påminda om betydelsen av det. Om vi tidigare varit mindre precisa om uppdragets innehåll, inte fullt ut engagerat oss i medarbetarnas utveckling eller förstått betydelsen av de mänskliga basbehoven så blev detta alldeles väldigt tydligt för oss när vi inte längre delar kontors- och arbetsplatsgemenskap på samma sätt som förr.

Med detta sätter vi punkt för den första Agerus-bloggen och hoppas att du har lust att ta del av våra – och andras tankar – även i fortsättningen.

Hör av dig om det är några särskilda ämnen du vill att vi belyser, eller om du vill ha möjligheten att uttrycka dina reflektioner i vår blogg.