light-bulb-icon

Bulletin

Gränslöshet kräver fokus på uppdrag

 

Vad händer med arbetsplatserna när arbetet inte längre är något du går till utan något du gör?

Synen på arbete är under förändring. Ny teknik gör att vi ofta arbetar när och var vi vill. Vi samarbetar med våra kollegor oavsett var vi befinner oss – vi delar dokument, mejlar eller möts via Skype. Allting är ett knapptryck bort. Gränslösheten är både en möjlighet och ett hot mot arbetsmiljön och förutsättningar att prestera.

Balans och fokus på uppdraget

Flexibilitet i vardagen liksom möjligheten att ta eget ansvar och styra arbetet på egen hand ger många positiva hälsoeffekter. Samtidigt visar en del forskning på negativa effekter såsom ökad stress och minskad prestationsförmåga. Det mest avgörande är balansen mellan krav och kontroll hos medarbetarna och mellan arbete och återhämtning. Det nya arbetslivet kräver nya strukturer och förhållningssätt. Cheferna behöver ta en mer aktiv roll i att definiera mål, sätta tydliga riktlinjer och ge medarbetarna stöd för att kunna balansera arbetsbelastningen.

Kommunikationen är en ständig process och det behöver cheferna vara medvetna om i arbetet med att kommunicera tydligt. Den blir aldrig klar utan pågår ständigt som en naturlig del i arbetet.

Kommunikation

Ett framgångsrikt ledarskap på distans kräver tydlig kommunikation och oftast behöver ledarskapet anpassas för att möta det nya flexibla. När omvärlden förändras behöver företag och organisationer snabbt ställa om till de ändrade villkoren. Det kräver ett ständigt utbyte mellan människorna i en verksamhet för att tydliggöra uppdraget och utveckla förutsättningarna att utföra det. ”Kommunikationen är en ständig process och det behöver cheferna vara medvetna om i arbetet med att kommunicera tydligt. Den blir aldrig klar utan pågår ständigt som en naturlig del i arbetet,” säger Anders Nordmark, ledarskapsutvecklare och senior partner på Agerus. Då kan, visar forskningen, medarbetarna prestera bättre och kompetensutnyttjandet används på ett bättre sätt.