light-bulb-icon

Bulletin

Engagerad person eller engagerande situation?

Ett nytt år brukar innebära nya planer, satsningar och mål. När vi ger oss in på något nytt är det klokt att göra ”hemläxan” och vara påläst. Under 2018 har många intressanta studier om engagemang publicerats. Vi på Agerus vill i denna text gå igenom det vi tycker är centralt för ett engagerande 2019.

Personlighet: engagerad

En väldigt intressant artikel publicerades via Harvard Business Review där de diskuterar resultatet av en omfattande engagemangsstudie (ca 45 000 respondenter) som visar att ca 50 % av engagemang beror på våra personligheter. Artikeln diskuterar för- och nackdelarna kring detta och ger svar till läsaren på frågan: Om personlighet är så stor del av engagemang, borde vi då bara anställa engagerade personligheter?

En mycket intressant frågeställning, men innan vi lägger all vår energi på att söka upp engagerade personer behöver vi först tänka på att det faktiskt finns två källor till engagemang. Den första är engagemanget som kommer från vår personlighet och den andra källan är det engagemang vi känner från de situationer vi befinner oss i.

Styrkan i olika personligheter

Agerus utgångspunkt är att organisationer inte ska sträva efter att enbart anställa engagerade personligheter, istället bör de sträva efter engagerande situationer.

 

Anledningen är, precis som HBR skriver, att våra olikheter är det som driver utvecklingen framåt. Alla personligheter har för- och nackdelar och därför behövs olika personligheter i varje arbetsgrupp. Högpresterande arbetsgrupper består av olika personligheter där deras olikheter kompletterar varandra och stärker gruppen i sin helhet. Då kan våra arbetsgrupper utvecklas och drivas framåt.

Person vs Situation

Om vi konstaterar att organisationer och arbetsgrupper har ett behov av olika personligheter så öppnar vi upp för en fantastisk möjlighet. För sanningen är att personligheter är svåra att förändra och om de förändras är det oftast inte pga. en arbetsgivare. Det är också därför många typiska medarbetarundersökningar som frågar efter grad av engagemang faller på sin egna, goda ambition. Att mäta hur engagerad någon är ger oftast väldigt lite att gå på, det blir snarare en kartläggning över engagerade personligheter. Men arbetssituationen däremot, den går både att forma och utveckla. Och om personlighet motsvarar 50 % av engagemang så finns det fortfarande kvar lika mycket att laborera med. Därför är Agerus utgångspunkt att forma situationer utifrån personer, inte tvärtom.

Vi vet att bästa sättet att forma situationer på är genom att skapa balans mellan uppdraget – det vi kommer till jobbet för att göra – och förutsättningarna att klara av det. Då kommer vi göra goda prestationer, känna oss glada, duktiga och må bra. Då blir vi engagerade av vår arbetssituation, oavsett våra personligheter.

PS
Ett lästips är den senaste av Gallups rapporter om engagemang, där de belyser många centrala delar av vad som är engagemangsskapande. De betonar bland annat vikten av ett situationsorienterat tänk och att människors subjektiva upplevelser är avgörande för prestationen. DS