light-bulb-icon

En gemensam satsning för en arbetsplats att längta till

Du jobbar ungefär 1 600 timmar om året. Tänker du sedan att din karriär kanske är 40 år så innebär det att en väldigt stor del av ditt liv spenderas på jobbet – 64 000 timmar, närmare bestämt.

Utmaningen är att göra det bästa av denna tid! För vad får man för livskvalité om man spenderar tiden med en klump i magen? Eller nästan lika illa; går igenom arbetslivet med en känsla av likgiltighet. Att befinna dig i en situation där du varken trivs eller mår bra över dina prestationer. För oroväckande många är detta en verklighet. Nej, att vara nöjd efter en arbetsdag samtidigt som man faktiskt ser fram emot nästa ska inte vara en målsättning utan en självklarhet.

Vem bär ansvaret?

Det är ett stort ansvar att få alla att prestera och må bra under dessa 40 år. Men hur ser egentligen ansvarsfördelningen ut för att uppnå detta?

I grund och botten är det ju ledningen som ansvarar för effektivitet och välmående inom organisationen.

För att deras direktiv ska utföras krävs det ett antal ledare som ser till att skapa goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbetssituation. Det som många gånger glöms bort är vikten av samspel mellan medarbetare, ledare och ledningsgruppen.

Ledarens primära uppdrag är att säkerställa att medarbetarna har de rätta förutsättningarna att klara av sina uppdrag och därmed bidra till ledningens målsättning. Och det är inte helt enkelt. Vi är alla olika och upplever våra situationer annorlunda – oavsett om man är medarbetare, chef eller ledning. För att detta ska klaffa och alla kan prestera väl och samtidigt må bra på jobbet behöver alla berörda vara delaktiga på ett vis som är båda tidseffektivt och meningsfullt. Första steget bör alltid vara dialog om arbetsuppdraget. Det måste vara grundpelaren för alla framtida dialoger.

Agerus gör en satsning för att stärka samspelet mellan chef och medarbetare med hjälp av våra digitala verktyg. Fysiskt avstånd och tidsbrist får inte vara hinder! Den enskilda individen behöver utveckla situationen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt, och chefen behöver bidra till dessa förutsättningar och skapa en tydlighet kring uppdraget. Genom att i dialog skapa en balans i arbetssituationen kan vi vinna mycket – en arbetsplats som man ser fram emot.