light-bulb-icon

Bulletin

Tillämpad prestationsteori

Vissa dagar känner vi oss på hugget, vissa dagar är det svårt att pallra sig ur sängs. Ibland gör vi insatser som vi är kanonnöjda med, ibland vill vi kanske hellre skriva någon annans namn på rapporten. Att saker och ting varierar är inget konstigt, det är faktiskt väldigt vanligt.

Vad vi på Agerus tycker är intressant är varför prestationer varierar. För bakom varje prestation finns en mängd underliggande faktorer som påverkar vår prestationsförmåga. Genom att samla på sig kunskap om dessa faktorer kan vi dra lärdomar och förhoppningsvis börja leverera så goda prestationer som möjligt, under lång tid. Det vi på Agerus kallar hållbara prestationer.

Och att försöka förklara varför vi i vissa situationer presterar bättre än i andra är inget nytt. Det har vi människor gjort i över hundra år…

Prestation varierar beroende på situation

I början på 1900-talet fann de båda psykologerna Robert Yerkes och John Dodson ett samband som brukar kallas Yerkes Dodsons lag. Den säger att den mentala prestationsförmågan successivt förbättras när aktiveringen ökar från en låg till en måttlig nivå. När det läget inträffar brukar vi ibland tala om ”flow”, upplevelsen att bli helt uppslukade i det vi gör och tappa grepp om tid och rum. Vi upplever då att vi har både kompetensen och rätt resurser för att få jobbet gjort.

Men när aktiveringsnivån överskrider en optimal punkt säger Yerkes Dodsons lag att vi istället blir stressade, vilket försämrar den mentala effektiviteten och prestationen sjunker. I diagram brukar detta förhållande illustreras med en omvänd U-kurva.

Agerus metod för hållbara prestationer

Sanningen från tidigt 1900-tal består: prestation påverkas av vår situation.
I Agerus-metoden använder vi oss varken av termerna U-kurvor eller ”flow”. Men en likhet är att även vi menar att det finns lägen där utmaningen i vår uppgift och vår förmåga att klara av den ”klaffar” och resulterar i väldigt goda prestationer. I vår terminologi använder vi begreppet balans, och vi erbjuder alla ett sätt att löpande kalibrera arbetssituationen och skapa balans.

Agerus-metoden bygger på att löpande tydliggöra och utveckla arbetsuppdrag samt goda förutsättningar att prestera. Forskning av Fil dr Pär Pettersson tillsammans med bland andra Professor Ingemar Torbiörn på Stockholms Universitet har sorterat ut de fem absolut viktigaste förutsättningarna för vår prestationsförmåga: Vill-Vet-Kan-Får-Bör©. Genom att löpande utveckla dessa förutsättningar i relation till våra arbetsuppdrag skapar vi balans i arbetssituationen – och med balans följer hållbara prestationer!

Första steget är att förstå, det andra är att praktiskt tillämpa

Agerus har samlat det teoretiska ramverket bakom begreppet prestation och kanaliserat det till en verksamhetsnära arbetsmetod – Agerus-metoden. Metoden är ett lättillämpat arbetssätt som spelar in i alla vardagens moment, stora som små. Att arbeta med Agerus metod gör att vi löpande kan utveckla organisationens, arbetsgruppens och vår egna arbetssituation för att skapa balans och hållbara prestationer.

Tillämpning av arbetsmetod via Agerus digitala plattform

Det löpande arbetet för att utveckla arbetssituationen och befinna sig i balans stödjs av Agerus digitala plattform där organisationen samlas i ett gemensamt och målinriktat utvecklingsarbete för god prestation, hälsa och lönsamhet.

Genom ett systematiskt arbete i Agerus plattform går man från teori till praktiskt tillämpande och utvecklar ständigt organisationens prestation, välmående och lönsamhet. Att praktisera teori har aldrig varit enklare.

Vill du göra en testmätning av din balans i arbetssituationen? Använd knappen nedan!