light-bulb-icon

Bulletin

Nyckeln till lyckat hybridarbete

 

Det pågår en intensiv debatt om hybridarbete där olika synsätt ställts mot varandra. Förespråkarna ser hybridarbete som en naturlig anpassning till både tiden och människors preferenser. I den andra ringhörnan står de som oroas över att såväl företagskulturer som produktivitet blir lidande av att arbetet inte utförs på en gemensam arbetsplats. Vi på Agerus har inte för avsikt att agera domare i debatten. Däremot är vi fullkomligt övertygande om att hybridarbete är här för att stanna. Och vi tror oss ha identifierat en av nycklarna till hur hybridarbete kan utvecklas till något där vi både har kvar kakan och kan äta den.

Den nyckeln menar vi är att ersätta betydelsen av den fysiska arbetsplatsen som kulturbärare och i stället skapa en gemenskap utifrån uppdraget och det arbete som ska utföras.

Forskning från Gartner

Det här resonemanget backas upp av aktuell forskning från analysföretaget Gartner Group presenterad i rapporten ”Culture in a Hybrid World” som nyligen berättades om i Harvard Business Review (HBR Nov-Dec 2022). Rapporten handlar om den oro som ofta finns om en uppluckring av organisationskulturen och minskad produktivitet i verksamheter som satsar på distans- och hybridlösningar för sina medarbetare. I sin forskning fann Gartner att människor som jobbar hemifrån i allmänhet – utöver ökad flexibilitet – fått mer tid för att utföra sina verkliga arbetsuppgifter. Det som ska åstadkommas kommer i centrum med en positiv påverkan på produktivitet. Enligt Gartner betyder det också att själva arbetsuppgifterna över tiden blir en starkare skapare och bärare av organisationskulturen än den fysiska arbetsplatsen.

Arbetsprocesser bygger kultur

Utifrån insikten att företagskulturen i allt större utsträckning kommer att byggas genom arbetsuppgifterna så föreslår forskarna på Gartner att företag och andra arbetsgivare ser över sina arbetsprocesser. Detta så att de stämmer överens med den önskade kulturen då det är genom gemenskapen som byggs kring arbetsuppgifterna snarare än kaffemaskinerna och kontorsdesignen som kulturen utvecklas och förstärks.

Kopplat till detta betonar Gartner i sin rapport att arbetsgivare i större utsträckning också måste hjälpa medarbetarna se hur deras värde kommer ur arbetsuppgifterna de utför – inte utifrån var de utförs. En första fråga att ställa sig för att stärka den egna identiteten och kulturen är då vilket värde arbetsuppgifterna  skapar för kunder och brukare.

Förespråkarna ser hybridarbete som en naturlig anpassning till både tiden och människors preferenser. I den andra ringhörnan står de som oroas över att såväl företagskulturer som produktivitet blir lidande av att arbetet inte utförs på en gemensam arbetsplats. Vi på Agerus har inte för avsikt att agera domare i debatten. Däremot är vi fullkomligt övertygande om att hybridarbete är här för att stanna. Och vi tror oss ha identifierat en av nycklarna till hur hybridarbete kan utvecklas till något där vi både har kvar kakan och kan äta den.

 

Flotta med stadig kurs

Gartner konstaterar också i sin rapport att hybridarbete leder till att kulturen i större, traditionella organisationer över tiden luckras upp och ersätts av lokala mikrokulturer. Ett sätt att hantera detta hämtar Gartner ur sjöfartens värld med ett förslag om att ersätta den stora supertankern där alla befinner sig ombord på samma båt till att operera med en flotta av mindre båtar där alla får en väldigt tydlig färdriktningen samtidig som det finns frihet att hitta egna vägar för att nå målet.

Uppdraget – hybridens kärna

De här resonemangen och slutsatser som Gartner presenterar för en välfungerande och effektiv hybridkultur i arbetslivet kopplar osedvanligt väl mot hur vi på Agerus alltid betonat vikten av att utgå från ett tydligt uppdrag för att människor både ska kunna prestera och må bra.

Detta är också något som vi kommer att återkomma till under våren. Då lanserar vi nämligen Agerus-grundaren Pär Petterssons nya bok som bygger på den forskning som han och professor Ulf Ericsson genomfört kopplat till begreppet verksamhetsskap. En av de bärande punkterna i teorierna om verksamhetsskap är  betydelsen av att skapa en samsyn om uppdraget  för att sedan bygga  ett deltagande och kultur kring arbetsuppgifterna. Boksläpp och olika aktiviteter kopplat till det planeras för i skiftet mars-april. Men kring den saken ber vi att få återkomma i särskild ordning.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill ni veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta er verksamhet så är ni välkomna att höra av er till oss!