comment-icon

Blogg

”Vi jobbar ihjäl oss”

Brukar du lyssna på Dystopia i P3? Det är en podd om vad som händer ”när det värsta inträffar” i en blandning av vetenskap och filosofi. Det senaste avsnittet har rubriken ”Vi jobbar ihjäl oss” och handlar om hur hundratusentals människor runt om världen dör p g a arbetsrelaterad stress. Avsnittet inleds med en beskrivning av det japanska arbetslivet som på många sätt fortfarande är en blandning av feodal kultur och stor beundran för långa arbetsdagar. Sammantaget innebär det obefintlig kontroll över den egna arbetssituationen och arbetsveckor på mer än 50 timmar.

Men det här är inte en fråga som är isolerad till Japan. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat att mer än 750 000 människor i världen årligen dör i sjukdomar som relaterar till övertidsarbete och arbetsrelaterad stress.    

Ja, ja men det här händer inte i Sverige, tänker du, för här har vi noggrant reglerade arbetstider fastställda i lag. Men även här har vi sett hur stressen ökar i arbetet när färre ska utföra samma jobb fler gjorde tidigare som skett på många håll inom t ex sjukvården. En annan faktor är den stress som följer av att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig med hjälp av modern teknik. Till det kan vi lägga alla människor som jobbar i verksamheter där uppdraget är otydligt och förutsättningarna dåliga för att klara av det. Att inte veta vad som förväntas av en i arbetssituationen kan nämligen vara minst lika stressande som att ha för mycket att göra.

För mycket att göra utan chans till återhämtning, osäkerhet kring förväntningar och att ständigt vara uppkopplad är saker som över tiden leder till skadliga stresspåslag i hjärnan där adrenalin och kortisol på sikt blir en farlig cocktail som bryter ner kroppen.

Att människor blir sjuka eller dör av arbetsrelaterad stress och för mycket arbete är helt orimligt. Så kan vi inte ha det. Alla människor borde i stället ha ett arbete som ger mening i livet och skänker glädje i vardagen. Alla människor borde få känna tillfredsställelsen över att ha gjort ett bra jobb och möta andras förväntningar. Alla människor borde ges bra förutsättningar för att klara av sitt uppdrag på bästa sätt. Allt det här känns självklart och fanns i tankarna hos forskarna som skapade Agerus-metoden. En metod som syftar till att bygga hållbara prestationskulturer där människor och verksamheter mår bra och utvecklas väl över tiden. Självklara saker.

Låt oss avsluta med konstaterandet att inga människor borde behöva höra hur deras arbetssituation beskrivs i en podd som ”Dystopia”. I stället borde alla människor kunna lyssna och inspireras av poddar om ett berikande och utvecklande arbetsliv. Kanske en podd med namnet ”Utopia”?