comment-icon
Marie Hallander Larsson

Marie Hallander Larsson

HR-direktör på Akademiska hus

Gästblogg

När omvärlden stökar ökar vikten av tydlighet

Att det skakar och rister i omvärlden har inte undgått någon. Energikris, skenande räntor, stigande inflation, rusande matpriser och allt fler nyheter kring nedskärningar i företagen är rubriker som har blivit vardagen. Med det förändras känslan och behovet av trygghet och framtidstro, och oro hos medarbetare börjar skönjas i organisationerna. Något som i sin tur med stor sannolikhet spär på sjukfrånvaro, psykisk ohälsa och minskad produktivitet.

Arbete upptar för de flesta av oss en stor del av vår tid. Att få ha ett tydligt uppdrag, få rätt förutsättningar för att lyckas med det och därtill få feedback på det som utförts är viktiga nycklar för att skapa värde både för företaget och för den enskilde. Det skapar också en trygg ram för både chef och medarbetare; medarbetaren vet vad som förväntas, chefen vet att det man lovat leverera på kommer att hända. Det kan låta som självklarhet, men förvånansvärt många har inte den tydligheten på sitt arbete. Fråga så kommer du säkert få spännande svar!

Jag tror att alla människor vill göra ett bra arbete och få vara med och bidra, men då är viktigt att själv kunna ta ansvar och kunna påverka sin arbetssituation. Människors behov och företagets behov är varandras förutsättningar. Att investera tid att förtydliga just de ömsesidiga förväntningarna borde vara prioriterat i varje verksamhet. Och då menar jag inte de traditionella utvecklingssamtalen men checklistan som chefen ska bocka av. Jag menar riktiga samtal om vardagen, om vad som är viktigt på riktigt.

På Akademiska Hus använder vi oss av uppdragsdialoger med stöd av Agerus modell. Den ger oss en riktning och ett stöd utifrån forskning om vad som bidrar till produktivitet – och därmed medarbetare som uppskattar sitt arbete – men samtidigt gott om utrymme för chef och medarbetare att tänka själva utifrån sin vardag.

Dessa samtal skapar en gemensam förståelse för verksamheten men också för medarbetarens omvärld och ställer krav på båda parter att kunna föra en respektfull och ömsesidig dialog. Det handlar inte om att prata en gång om året med lite uppföljning eller önskelistor för framtiden, det handlar om att tillsammans skapa en trygg och stabil bas att stå på när det blåser. För det gör det.

Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus

Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus

Har arbetat mer än trettio år i ledande befattningar inom HR. Hon har jobbat i Pharmacia, Scandic Hotels, IBM, Wedin, Posten, Swedbank och Försäkringskassan.

Har bred erfarenhet av styrelsearbetet i bl a Samhall AB, Svenska Ridsportsförbundet och Svevia AB.

Marie har fått ett flertal utmärkelser och priser för sitt arbete som HR-Chef, och är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare kring modernt HR-arbete och ledarskapsfrågor.