comment-icon

Blogg

Att må bra i både skola och arbetsliv

I dagarna går många barn till skolan för första gången fyllda av förväntan över allt det nya som ska komma in i deras liv. Andra – lite äldre barn – går tillbaka till skolan fyllda av sommarlovsminnen och med längtan att träffa klasskompisarna igen. Och så har vi de som går till skolan för sitt sista läsår innan vuxenlivet tar vid efter gymnasiet.

De flesta av oss i känner igen oss i alla tre scenarios. Gemensam för dem alla är att starten på det nya läsåret också innebär en förändring i livet som de måste förhålla sig till. Översätter vi det till arbetslivet och filosofin bakom Agerus skulle vi kunna säga att det är en situation där uppdraget (det nya skolåret) har förändrats vilket innebär att vi också måste se över våra förutsättningar att lyckas med det. Men en skillnad i sammanhanget är att arbetslivet erbjuder ständiga förändringar till skillnad från skolans värld där skiftet sker bara en gång om året då man rör sig vidare upp i årskurserna. Det innebär att förstaklassaren kan ha samma skolväska hela första läsåret eller kanske t o m genom hela lågstadiet. Samtidigt har hennes föräldrar under motsvarande tidsperiod fått sina förutsättningar förändrade flera gånger genom omorganisationer, nya affärsmodeller, introduktion av nya processer i ärendehanteringen eller vad det nu kan handla om.

De här ständiga förändringarna gör att vi i arbetslivet hela tiden måste hålla ett öga på att vi har en riktig uppfattning av vårt uppdrag. Vi måste sedan utifrån den översynen försäkra oss om att vi har rätt förutsättningar för att klara av det förändrade uppdraget.

Låter det stressigt? Kanske vid ett första påseende. Men att inte ha en god bild av uppdraget och säkra förutsättningarna för att lyckas med det är faktiskt ännu mer stressigt och t o m direkt hälsovådligt. Vi vet nämligen via forskningen att det vid goda prestation infinner sig känslan av lust. Vid lust bildas s k anabola processer som är uppbyggande då de frigör hormoner som har en hälsofrämjande effekt. Omvänt gäller att vi blir stressade och känner olust om vi inte lyckas prestera.  Och vid olust startar s k katabola processer som på motsatt vis är nedbrytande och på sikt kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

I arbetslivet har vi alltså all anledning till att ha bra koll på vad vårt uppdrag är och säkra rätt förutsättningar för att lyckas med det. Då både presterar vi och mår bra. Det är ett önskvärt tillstånd för oss såväl idag som imorgon. Samtidigt har vi i dessa dagar särskild anledning att önska alla barn och ungdomar som nu börjar ett nytt läsår de allra bästa förutsättningar för att klara av det på ett både roligt och lyckosamt sätt!