comment-icon

Blogg

Att känna sammanhang i orostider

Våren 2020 skrev vi en Agerus-bulletin om pandemin som då börjat härja i världen. Det var en tid med stor omställning och stor oro för många människor. Nu två år senare – och precis när vi kände att mänskligheten var på väg ur sin största kris i modern tid – tar Moskva ett järngrepp om grannlandet Ukraina på ett sätt som både väcker ilska och stor oro.

Oro kan vara paralyserande och försämra vår förmåga att fungera och känna motivation i vardagen och i arbetet. För att dämpa oron talar psykologer om betydelsen av att behålla vardagsrutiner och hitta till det som skapar struktur och trygghet i tillvaron. För människor i arbetsför ålder är arbetet en viktig källa till både trygghet och struktur.

Enligt den världsberömde läkaren och forskaren Aaron Antonovsky är en människas känsla av sammanhang (KASAM) helt avgörande för att må bra och inte jagas av oro. KASAM bygger på begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och att människor känner Meningsfullhet.

Hur översätter detta till ett ledarskap för den tid vi nu lever i?

Begriplighet handlar om att ge medarbetarna ett tydligt uppdrag och veta vilka målen är för verksamheten. Det handlar också om att vara tydlig med vilka prioriteringar som gäller i det nya och vad som har blivit mindre viktigt.

Hanterbarhet handlar om ifall medarbetarna känner att de har rätt förutsättningar för att navigera och klara av sitt uppdrag i en tillvaro som känns mer osäker än vanligt.

Meningsfullt handlar normalt om att ge verksamheten ett syfte som medarbetarna sympatiserar med. I det läge vi har nu är meningsfullhet för många människor också att känna tillhörighet och kunna bidra i ett större sammanhang till stöd för andra.

Regelbunden kommunikation och hög synlighet är också något som är extra viktigt för den ledare som vill stötta sitt team i orostider. I grunden är det inte svårare än att vi anstränger oss att prata till varandra och se varandra. Tänk på att arbetsgemenskapen är den viktigaste gemenskapen för en väldig massa människor, kanske till och med den enda de har.

I osäkra tider handlar ledarskap alltså ännu mer än annars om att ge människorna i verksamheten en känsla av sammanhang och tillhörighet. Gör du det så har du i den lilla världen bidragit med gott ledarskap. Och den lilla världen betyder mer än någonsin då den stora världen känns orolig och oviss för många människor.