Prestation & välmående

Med hjälp av den forskningsbaserade Agerus-metoden kan organisationens förmåga utvecklas samtidigt som medarbetarna presterar och mår bra.

Kundcase

Att göra saker pratbara i Knivsta kommun

”Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är. Med Agerus blir arbetet transparent. Alla ser allt och allt är öppet. Det gör att vi kan prata om saker som påverkar både människor och organisation. Med Agerus blir arbetet transparent. Alla ser allt och allt är öppet. Det gör att vi kan prata om saker som påverkar både människor och organisation.”

Marie Sohlberg, HR-chef, Knivsta kommun​

Uppdrag, förutsättningar och medarbetarskap i Helsingborgs stad

Hos Agerus fanns väldigt mycket som passade oss tyckte vi när vi började omvärldsbevaka. I staden talar vi om innovation, vikten av mod och vi har infört tillitsbaserad styrning. Allt det här tangerar hur viktigt det är med tydligt uppdrag. Vi tyckte också att metoden samspelade med vår syn på medarbetarskap. När vi sedan tittade på det systemmässiga fastande vi för att lösningen är digital, enkel och användarvänlig.

Åsa Rimmenstedt, HR-processutvecklare, Helsingborgs stad

Hos Agerus fanns väldigt mycket som passade oss tyckte vi när vi började omvärldsbevaka. I staden talar vi om innovation, vikten av mod och vi har infört tillitsbaserad styrning. Allt det här tangerar hur viktigt det är med tydligt uppdrag. Vi tyckte också att metoden samspelade med vår syn på medarbetarskap. När vi sedan tittade på det systemmässiga fastande vi för att lösningen är digital, enkel och användarvänlig.

Case:

Helsingborgs stad

Uppdrag, förutsättningar och medarbetarskap i Helsingborgs stad

Agerus digitala verktyg följer medarbetares och chefers arbetssituation och genererar utvecklingsförslag för varje team. Större mönster och insikter levereras till ledningen i realtid. Plattformen bygger på Agerus forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

Beprövad effekt

Agerus forskningsbaserade metod har beprövad effekt på en rad viktiga nyckeltal. Genom att förbättra förutsättningarna som ingår i Agerus metod så förbättrar man också andra nyckeltal. Några exempel på effekter man kan åstadkomma:

Förbättra upp till 71 % av Brukarnöjdhet (NKI)

Förbättra upp till 44 % av eNPS

Förbättra upp till 56 % av HME

Minska upp till 25 % av sjukfrånvaro

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och kundnöjdhet för organisationen. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Fil.dr. Pär Pettersson

Hälsa och Prestation på Arbetet

I studien ”Hälsa och Prestation på Arbetet” går det att se tydliga hälsofördelar av förutsättningarna för hållbar prestation. Studien genomfördes 2017 och omfattade svar från ca 2200 individer. Genom att mäta Agerus Humankapitalindex förklarades 16% av de kollektivanställdas sjukfrånvaro och 25% av tjänstemannens sjukfrånvaro av i vilken utsträckning förutsättningarna för hållbar prestation i verksamheten fanns på plats.

Webinar

Helsingborgs stad

Knivsta kommun

Akademiska Hus

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. Om du delar vår passion så vill vi höra från dig. Använd formuläret så kontaktar vi dig, eller hör av dig till oss direkt.