Inbjudan till webinar

Verksamhetsskap

I vår ger vi på Agerus ut boken om Verksamhetsskap. Det uppmärksammar vi med att bjuda in till ett webinar med bokens författare. Boken är skriven av Agerus-medgrundare, forskare och biträdande professor Pär Pettersson och hans forskarkollega professor Ulf Ericsson. Båda är verksamma vid Högskolan i Kristianstad.
Talare:
Pär Pettersson, biträdande professor i personal- och arbetslivsvetenskap med inriktning psykologi på Högskolan Kristianstad.
Ulf Ericsson, professor i personal- och arbetslivsvetenskap på Högskolan Kristianstad.
När:
Torsdag 20 april klockan 13:00-14:00
Hur:
Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar genom att ange din e-post nedan.

Verksamhetsskap

Verksamhetsskap handlar om hur vi i en komplex värld skaffar oss en tydlig bild av vad det är vi ska göra på jobbet. Och detta är inget vi gör på egen hand – det handlar om att skapa en gemensam förståelse för det med hjälp av lyssnande, bildbyte och kalibrering.

Genom att sätta uppdraget i centrum för dialogen växer ett gemensamt ansvar för arbetssituationen fram. Utifrån den samsynen kan individerna sedan agera självständigt och flexibelt. Dialogen om uppdraget ger oss en gemensam förståelse för vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Med uppdraget sätter vi tillsammans ord på arbetets meningsfullhet.

Verksamhetsskap ska jämföras med den normala ordningen där information om uppdraget är något som kommer uppifrån och ska förmedlas till andra. Uppdraget blir där något som befäster en hierarkisk ordning. Vi bortser då från att mottagarna tolkar och förstår olika och med andra perspektiv än avsändaren vilket leder till dålig lokal förankring. Med verksamhetsskap gör gruppen en gemensam tolkning av uppdraget där individernas egna erfarenheter är en väsentlig del av det lokala översättningsarbetet. Med den översättningen frigörs en helt annan kraft och engagemang kring arbetssituationen.

I webinaret berättar forskarna om studierna bakom begreppet verksamhetsskap och får svara på frågor om ledarens roll, dialogens betydelse och hur teorin kan tillämpas i praktiken.

För frågor och ytterligare information om webinaret kontakta Per Zetterquist per.zetterquist@agerus.se. Per tar också gärna emot frågor som ni vill ha belysta i webinaret. För frågor och ytterligare information kontakta info@agerus.se eller ring 021 490 05 90.
 

Välkomna att vara med 20 april!

 
 

Anmälan

Fyll i din epostadress för att anmäla dig.