Se videon om Verksamhetsskap

Talare: Pär Pettersson, doktor i psykologi och lektor i personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.
Ulf Ericsson, lektor vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet.
Tema: Verksamhetsskap – om organisationsutveckling i en komplex verklighet. Vad händer om vi istället för ledarskap och medarbetarskap fokuserar på vårt gemensamma uppdrag och förutsättningarna att utföra det?
Arbetssituationen består av två dimensioner; uppdraget och förutsättningarna att utföra uppdraget. Pär Pettersson – mannen bakom Agerus-metoden – har tillsammans med forskarkollegan Ulf Ericsson fördjupat sig i dimensionen uppdraget.

De lanserar nu begreppet Verksamhetsskap för nya perspektiv på hur arbete utförs och organiseras. I grunden handlar det om att optimera mellanmänskliga relationer för att lösa organisationens gemensamma uppdrag. I sin forskning har de funnit att traditionella begrepp som ledarskap och medarbetarskap med ett fokus på roller, formell organisation och hierarkier begränsar möjligheten att utveckla verksamheter i en komplex verklighet. Med teorierna om verksamhetsskap hamnar istället uppdraget i centrum och blir navet i verksamhetsutvecklingen och för hur framtidens företag organiseras.

Fördjupa dina kunskaper. Ladda ned vårt whitepaper om de avgörande förutsättningarna.

Fyll i din e-postadress för att ladda ned vårt white paper.