Riskbedömning

Med Agerus System vill vi bidra till gruppers utveckling av prestation och hälsa. Men vi strävar också efter att vår plattform ska bli ett heltäckande stöd för våra kunder där vi kan matcha så många behov som möjligt. Därför har vi, tillsammans med experter på området, utvecklat en modul för riskbedömning.

Digital lösning för riskbedömning

Vår modul förenklar arbetet med att bedöma riskerna i arbetsmiljön, dokumentera riskbedömningen och registrera åtgärder för att minska de risker som upplevs som för höga. Ledningen kan fördefiniera ett antal risker som är obligatoriska att bedöma, såväl av organisatorisk och social art som risker i den fysiska arbetsmiljön. Exempelvis olyckor, hantering av kemikalier och farliga ämnen osv. Varje enhet har möjlighet att lägga till egna risker och får ett smidigt verktyg för sitt riskhanteringsarbete samtidigt som ledningen får en god överblick över riskerna i hela organisationen.

Kategorisering och uppföljning av risker, per område och avdelning

Tydlig signal (grön-gul-röd) om riskers allvarlighetsgrad

Riskbedömningarna kan kompletteras med enkäter som undersöker arbetsmiljön

Möjlighet att skapa arbetsmiljöåtgärder och delegera dessa

Kombinera fördefinierade risker med möjligheten att skapa egna

Möjlighet till kundanpassade mallar för att bedöma risker

En del av Akademiska Hus riskarbete

Agerus riskbedömning har bidragit till ett högre engagemang och bättre dialog om våra risker inom arbetsmiljö. Vi kan dessutom enkelt följa upp, sammanställa och dra slutsatser på en övergripande nivå.

Bra citat?

 

 

xxxxxxxxx

 

 

Boka demo

Vårt plattform används i över 100 länder, i alla branscher och kan anpassas utifrån era behov. Bland våra kunder finns allt från verksamheter med fem anställda, kommuner, myndigheter och globala företag. Ta kontakt för en demo.