Pulsmätning för feedback och utveckling

Agerus pulsmätning samlar insikter från varje medarbetare och levererar underlag för kontinuerlig utveckling. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och ett lönsamt företag.

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

Tre steg för utveckling

Tre återkommande steg som hanteras automatiskt i Agerus Flow:

1. Pulsmätning

Med hjälp av pulsmätningar samlar Agerus Flow in feedback från arbetsgrupperna och håller koll på deras förutsättningar att lyckas nå sina mål.

2. Chefsrapport

Cheferna får återkoppling om hur det ser ut i sina grupper samtidigt som medarbetarna får insikter och stöd för den personliga utvecklingen.

3. Utveckling

Agerus flow kombinerar insikter från den specifika arbetsgruppen med arbetslivsforskning och genererar underlag för utveckling – direkt till inkorgen. Ingen administration eller inlogg behövs.

– Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Många gånger möts vi av chefer som säger att de inte har tid med att mäta. Då påpekar jag alltid att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.

Forskningsbaserad pulsmätning visar vägen.

Agerus är grundat på forskning från Stockholms universitet och har hjälpt företag i 100+ länder att jobba smartare. Forskningen bedrevs framförallt på ABB och Sandvik och har använts på marknaden i över 20 år.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

Testa gratis – kom igång på 10 minuter.

Boka in dig på ett 10-minuters uppstartsmöte med våra affärsutvecklare för att komma igång!
Ingen kostnad, ingen bindningstid, ingen admin. 

Elias Olofsson

Tel: +46 72 514 10 40
Mail: elias.olofsson@agerus.se

Tomas Huhtapalo

Tel: +46 73 151 95 29
Mail: tomas.huhtapalo@agerus.se